Презентация „България – модерна целогодишна туристическа дестинация”

На 2 и 3 февруари 2012 г. в град Велико Търново представители на ОП „Туристическо обслужване” взеха участие в двудневен форум, посветен на представянето на България като модерна целогодишна дестинация пред туристически компании, браншови организации и журналисти от Румъния. Организатори на събитието са Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Българският съюз по балнеология и СПА туризъм и Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. На презентацията присъстваха повече от 50 представители на румънски туроператори, туристически агенции и медии. България беше представена от експерти от общини, хотели, браншови организации. Сред гостите бе и председателят на румънската Национална асоциация на туристическите агенции (ANAT) Корина Мартин. В срещата участваха временно управляващият посолството ни в Букурещ Александър Филипов, кметът на Велико Търново Даниел Панов, председателите на БСБСПА Стефан Шарлопов и на БХРА Благой Рагин. На румънските представители бяха предоставени рекламно-информационни материали, представящи София като атрактивна градска туристическа дестинация. Бяха обсъдени възможности за включване на София в туристическите пакети, предлагани от румънските туристическите фирми в България.