Информация за броя на реализираните нощувки, съгласно чл. 116 от закона за туризма

  Туристически информационни
  центрове на Столична община


  Справка - декларацияИзтегли
  Справка - декларация - образецИзтегли
  Регистър за настанени туристи - ФормулярИзтегли
  Декларация за създаване на акаунт за подаване на Справки-декларации по електронен път - ФормулярИзтегли