РЕГИСТРАЦИЯ

    Туристически информационни
    центрове на Столична община


    ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за регистриране на стая за гости или апартамент за гости .Изтегли
    ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА .Изтегли