Добре дошли в административния сайт на Общинско предприятие "Туризъм" при Столична община. Тук ще намерите полезна и актуална информация за структурата, дейностите и услугите, които извършва Предприятието съгласно Закона за туризма. Ще разберете всичко необходимо за процеса по категоризация на туристическите обекти на територията на Столична община и за дейностите, свързани с упражнявания от Столична община контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги. Ще намерите информация за възможността да се включите в организираните от ОП“Туризъм“ безплатна пешеходна обиколка на забележителностите в централната част на Столицата и в поклонническите маршрути до манастири от Софийската света гора, както и за услугите, които се предлагат в туристическите информационни центрове на Столична община.
 • Документи за категоризиране на туристически обекти може да подадете онлайн чрез този сайт в секция „Подаване на заявление за категоризиране на туристически обект по електронен път“, раздел „Туризъм“.  При подаване на заявление за категоризиране се дължи такса,съгласно чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма и Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС №118 от 01.04.2021г. /обн. дв бр. 28 от 06.04.2021г., в сила от 06.04.2021г./
  Платежното нареждане е неразделна част от документите за категоризация и в него като основание за плащане трябва да бъде записано, че се заплаща такса категоризация, както и вида и капацитета, за които се кандидатства.
  Банкова сметка, на която трябва да се заплати такса „Категоризация”:
  IBAN: BG 97 SOMB 91303128142202       BIC: SOMBBGSF        ОБЩИНСКА БАНКА АД
 • Документи за категоризация или регистрация на туристически обекти може да подадете лично, чрез пълномощник или чрез поставянето на попълнените формуляри и приложения в специална кутия на партера на ул. „Оборище“ №44. При подаване на заявление за категоризация или регистрация се дължи такса,съгласно чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма и Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС №118 от 01.04.2021г. /обн. дв бр. 28 от 06.04.2021г., в сила от 06.04.2021г./.
  Платежното нареждане е неразделна част от документите за категоризация или регистрация и в него като основание за плащане трябва да бъде записано, че се заплаща такса категоризация или регистрация, както и вида и капацитета, за които се кандидатства.
  Банкова сметка, на която трябва да се заплати такса категоризация или регистрация:
  IBAN: BG 97 SOMB 91303128142202       BIC: SOMBBGSF        ОБЩИНСКА БАНКА АД
 
 

Информация за ЕСТИ

Единна система за туристическа информация

Деловодна справка

Проследете на къкъв етап от процедурата е Вашето заявление за категоризиране

Общински туристически регистър

Вижте кои са категоризираните туристически обекти на територията на Столична община.

Обявления на
ОЕККТО

Проверете за неполучени от Вас писма, заповеди или други документи, свързани с категоризацията на Вашия туристически обект

Туристически информационни
центрове на Столична община
visitsofia.bg
visitsofia.bgОфициален туристически сайт на София
Туризъм в цифри
#

Събития

Столична община чрез ОП „Туризъм“ се представи на международно туристическо изложение „ВАКАНЦИЯ и СПА” със самостоятелен щанд

Столична община чрез ОП „Туризъм“ се представи на международно туристическо изложение „ВАКАНЦИЯ и СПА” със самостоятелен щанд

Министърът на туризма Зарица Динкова откри 40-то издание на второто по големина на Балканите и най-голямото за България, международно туристическо изложение „ВАКАНЦИЯ и СПА”, което традиционно се провежда в Интер Експо център – София. На събитието присъстваха зам. кмета на Столична община, направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ - Никола Барбутов и Людмил Пелов - директор на ОП „Туризъм“ и екип.

Отдели

Law and OrderОбща Администрация

Law and OrderОтдел "Категоризация и контрол"

Law and OrderОтдел "Маркетинг, реклама и информация"