Настъпила промяна в обстоятелствата (промяна собственик / наемател)

  Туристически информационни
  центрове на Столична община


  ЗаявлениеИзтегли
  Заявление - образецИзтегли
  Справка ЗХРИзтегли
  Справка ЗХР - образецИзтегли
  Справка МНИзтегли
  Справка МН - образецИзтегли
  Съгласие за обработване на лични данниИзтегли
  Декларация за лица, които не са търговциИзтегли