Настъпила промяна на вписаните обстоятелства

  Туристически информационни
  центрове на Столична община


  ЗаявлениеИзтегли
  Справка ЗХРИзтегли
  Справка ЗХР - образецИзтегли
  Справка МНИзтегли
  Справка МН - образецИзтегли
  Декларация за лица, които не са търговциИзтегли