Заявление - формулярИзтегли
Заявление - образецИзтегли
СправкаИзтегли
Справка - образецИзтегли
Формуляр за определяне на категорияИзтегли
Формуляр за определяне на категория - образецИзтегли
Анкетна картаИзтегли
Анкетна карта - образецИзтегли
Декларация за лица, които не са търговциИзтегли
Видове и категории ЗХР, които се категоризират от кмета на Столична общинаИзтегли
Заявление за прекратяване на открита процедура за категоризиране на туристически обектИзтегли
Заявление за прекратяване на туристически обектИзтегли

ЗаявлениеИзтегли
Заявление - образецИзтегли
СправкаИзтегли
Справка - образецИзтегли
Формуляр за определяне на категорияИзтегли
Формуляр за определяне на категория - образецИзтегли
Анкетна картаИзтегли
Анкетна карта - образецИзтегли
Декларация за лица, които не са търговциИзтегли
Видове и категории места за настаняване, които се категоризиратИзтегли
Заявление за прекратяване на открита процедура за категоризиране на туристически обект Изтегли
Заявление за прекатяване на туристически обектИзтегли

ЗаявлениеИзтегли
Заявление от Юридическо лице - образецИзтегли
Заявление от Физическо лице - образецИзтегли
Формуляр за определяне на категорияИзтегли
Формуляр за определяне на категория - образецИзтегли
Анкетна картаИзтегли
Анкетна карта - образецИзтегли
Декларация за лица, които не са търговциИзтегли
Заявление за прекратяване на открита процедура за категоризиране на туристически обект Изтегли
Заявление за прекратяване на туристически обектИзтегли

Заявление ЗХРИзтегли
Справка ЗХРИзтегли
Справка ЗХР - образецИзтегли
Заявление МНИзтегли
Справка МНИзтегли
Справка МН - образецИзтегли
Декларация за лица, които не са търговциИзтегли

Декларация по чл. 133, ал.3 от Закона за туризмаИзтегли

Заявление - декларацияИзтегли

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА В СИЛА ОТ 06.04.2021г.Изтегли

Категории на всички видове места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, които се категоризират от кмета на Столична общинаИзтегли