Заявление - формулярИзтегли
Заявление - образецИзтегли
СправкаИзтегли
Справка - образецИзтегли
Формуляр за определяне на категорияИзтегли
Формуляр за определяне на категория - образецИзтегли
Анкетна картаИзтегли
Анкетна карта - образецИзтегли
Декларация за лица, които не са търговциИзтегли
Видове и категории ЗХР, които се категоризират от кмета на Столична общинаИзтегли
Заявление за прекратяване на открита процедура за категоризиране на туристически обектИзтегли
Заявление за прекратяване на туристически обектИзтегли

ЗаявлениеИзтегли
Заявление - образецИзтегли
СправкаИзтегли
Справка - образецИзтегли
Формуляр за определяне на категорияИзтегли
Формуляр за определяне на категория - образецИзтегли
Анкетна картаИзтегли
Анкетна карта - образецИзтегли
Декларация за лица, които не са търговциИзтегли
Видове и категории места за настаняване, които се категоризиратИзтегли
Заявление за прекратяване на открита процедура за категоризиране на туристически обект Изтегли
Заявление за прекатяване на туристически обектИзтегли

ЗаявлениеИзтегли
Заявление от Юридическо лице - образецИзтегли
Заявление от Физическо лице - образецИзтегли
Формуляр за определяне на категорияИзтегли
Формуляр за определяне на категория - образецИзтегли
Анкетна картаИзтегли
Анкетна карта - образецИзтегли
Декларация за лица, които не са търговциИзтегли
Заявление за прекратяване на открита процедура за категоризиране на туристически обект Изтегли
Заявление за прекратяване на туристически обектИзтегли

ЗаявлениеИзтегли
Заявление - образецИзтегли
Справка ЗХРИзтегли
Справка ЗХР - образецИзтегли
Справка МНИзтегли
Справка МН - образецИзтегли
Декларация за лица, които не са търговциИзтегли

Декларация по чл. 133, ал.3 от Закона за туризмаИзтегли

Заявление - декларацияИзтегли

Справка - декларация - актуализиран формулярИзтегли
Регистър за настанени туристи - ФормулярИзтегли
Декларация за създаване на акаунт за подаване на Справки-декларации по електронен път - ФормулярИзтегли

<span style="color: red;">ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА В СИЛА ОТ 23.12.2016г.</span>Изтегли
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА В СИЛА ОТ 2002г. Изтегли