Тарифа за таксите по закона за туризма

    Туристически информационни
    центрове на Столична община


    ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА В СИЛА ОТ 06.04.2021г.Изтегли