Контакти

Туристически информационни
центрове на Столична община


гр. Банкя, пл. „Република”
Тел.: +359 885 074 115
e-mail: bankya@info-sofia.bg;