Състав

Туристически информационни
центрове на Столична община


Състав на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Столична община

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирина Савина – зам. - кмет на Столична община
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община
СЕКРЕТАР: Иво Маринов – директор на ОП „Туризъм“

Общинска администрация

1. Дончо Барбалов – зам.-кмет на Столична община
2. Любомир Христов – зам.-кмет на Столична община
3. Арх. Петър Диков – главен архитект на София
4. Ралица Стоянова – секретар на Столична община
5. Мария Божкова – директор на дирекция „Протоколно обслужване и публични прояви“ в Столична община
6. Галина Бежанска - директор на дирекция „Култура“ в Столична община
7. Ирена Димитрова – директор на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ в Столична община
8. Мариана Симеонова – директор на дирекия „Финанси“ в Столична община
9. Д-р Надя Кирова – директор на ОКИ „Музей за история на София“
10. Емилия Желева – директор на дирекция „Европейски програми и проекти“ в Столична община
11. Захари Сръндев – главен юрисконсулт, дирекция „Правно-нормативно обслужване“ в Столична община

Обществени и браншови организации

1. Светла Атанасова – председател на УС на БАТА
2. Бранимир Миланов – председател на Софийската секция на БХРА
3. Гина Шоева – председател на НАДМТ
4. Вихра Огнянова – Софийски туристически район
5. Николай Миндов – председател на Асоциацията на екскурзоводите в България
6. Витан Иванов – председател на Съвет по туризъм – София
7. Любомир Пармаков – зам.-председател на Съвет по туризъм - София
8. Пени Раева – изпълнителен директор на НДК
9. Иван Александров – председател на сдружение „Витоша“
10. Байко Байков – председател на АБТТА
11. Венцислав Удев – изпълнителен секретар на Български туристически съюз
12. Стефан Шарлопов – Български съюз по балнеология и спа туризъм
13. Мариана Кирилова – директор на дирекция „Авиационен маркетинг“ на летище „София“ ЕАД
14. Благой Рагин – председател на БХРА

със задача: да осъществява дейността си в съответствие с действащото законодателство и приетия със Заповед № СО-РД-09-1071/21.02.2014 г на кмета на Столична община Правилник за организацията и дейността му.