Структура

Туристически информационни
центрове на Столична община


 

Директор ИВО МАРИНОВ

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ


ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА, ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ"

email: opto@info-sofia.bg  тел: 02/9434728; 02/9434205

Началник отдел и главен счетоводител Маргарита Николова - вътр.102
Младши счетоводител - касиер Ивона Лулчева - вътр. 202
Главен специалист Галина Спасенкова - 02/9434728

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ


ОТДЕЛ "КАТЕГОРИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ"

email: kategoria@info-sofia.bg

Началник отдел Христо Ганков - вътр. 108 ; email: hr@info-sofia.bg
Главен експерт - регистрация Анна Върбанова- Ганева - 02/9434205
Старши експерт - контрол Афродита Стерио - вътр. 105
Старши експерт - контрол Любомир Кънчев - вътр. 107

СЕКТОР "КАТЕГОРИЗАЦИЯ"

Началник сетор "Категоризация" Явор Витанов - вътр. 112
Главен експерт - категоризация Виолета Петрова - вътр. 105
Главен специалист Габриела Михайлова – вътр. 104

 

ОТДЕЛ "МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ"

email: marketing@info-sofia.bg

Началник отдел Марияна Орешкова - 02/4918344 ; 02/4918345 ; email: m.oreshkova@info-sofia.bg 
Старши експерт Татяна Димитрова - 02/4949332
Експерт Цветан Лазаров - 02/4918344 ; 02/4918345
Експерт Весела Маркова - 02/4918344 ; 02/4918345
Експерт Елма Илиева - 02/4918344 ; 02/4918345
Експерт Любомир Стоилов - вътр. 107
Младши експерт Адриан Петков - 0885921620
Младши експерт Иван Шишиев – 0885921620
Младши експерт Вероника Иванова – 0885921620
Младши експерт Соня Богданова - 0885074115