Структура

Туристически информационни
центрове на Столична община


 

Директор Антон Пенев

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

email: opto@info-sofia.bg
email: hr@info-sofia.bg 
тел: 02/9434728; 02/9434205

Главен счетоводител -
Младши счетоводител - касиер Ивона Лулчева
Главен специалист - Галина Спасенкова - 02/9434728

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ


ОТДЕЛ "КАТЕГОРИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ"

email: kategoria@info-sofia.bg

Началник отдел ,,Категоризация и контрол“ - Явор Михайлов -  02/9434205
Началник сектор "Категоризация" Цеца Нинова -  02/9434205
Главен експерт - категоризация Виолета Петрова
Старши експерт - контрол Афродита Стерио
Младши експерт - контрол Любомир Стоилов
Младши експерт ,,Категоризация и контрол“ Соня Богданова

           

ОТДЕЛ "МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ"

email: marketing@info-sofia.bg

Началник отдел Полина Стойчовска - 02/9434728
Началник сектор ,,Туристически информационни центрове“ Десислава Стефанова – Димитрова –02/494 9315
Главен експерт Адриан Петков - 0885921620
Младши експерт Димитър Шишиев - 02/ 491 8344; 02/ 491 8345
Младши експерт Калина Стоянова  – 0885921620
Младши експерт Ралица Стоянова  – 0885921620
Главен специалист Моника Чалъкова – 0885921620
Главен специалист Дарина Авуска  – 0885921620