Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:18428, 18436, 18455, 18456, 18458, 18459, 18461, 18462, 18463, 18464, 18465, 18466, 18467, 18468, 18469, 18470, 18471, 18472, 18473, 18474, 18475, 18476, 18477
Категоризирани обекти:18332, 18341, 18348, 18349, 18352, 18354, 18355, 18356, 18358, 18360, 18362, 18363, 18364, 18365, 18370
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:16102
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:18020, 18347
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:18380
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:18438, 18439, 18440, 18441, 18442, 18443, 18444, 18445, 18446, 18447, 18454, 18457, 18460
Категоризирани обекти:18321, 18327, 18340, 18343, 18345, 18350, 18351, 18387
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:15899
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:18319, 18346
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:18408, 18409, 18426, 18427, 18429, 18430, 18431, 18432, 18434, 18435, 18437
Категоризирани обекти:18292, 18306, 18311, 18317, 18320, 18323, 18325, 18326, 18328, 18329, 18330, 18331, 18333, 18335, 18336, 18337, 18339, 18344
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:18433
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:18303
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:18428, 18436

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:18398, 18410, 18411, 18412, 18413, 18414, 18417, 18418, 18419, 18420, 18421, 18422, 18423, 18424, 18425
Категоризирани обекти:18267, 18307, 18308, 18309, 18310, 18312, 18313, 18314, 18315, 18316, 18318, 18324, 18334, 18338, 18342
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:18416
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:18322
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:18382, 18383, 18384, 18385, 18386, 18387, 18388, 18389, 18390, 18391, 18392, 18393, 18394, 18395, 18396, 18397, 18399, 18400, 18401, 18402, 18403, 18404, 18405, 18406, 18407, 18415
Категоризирани обекти:18269, 18271, 18280, 18282, 18284, 18288, 18291, 18296, 18297, 18298, 18299, 18301, 18302, 18304, 18305
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:17997
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:18398, 18408, 18409

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:18375, 18376, 18377, 18378, 18379, 18381
Категоризирани обекти:18234, 18270, 18272, 18274, 18275, 18276, 18277, 18279, 18281, 18283, 18289, 18290, 18294, 18295
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:18380

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:18366, 18367, 18368, 18369, 18370, 18371, 18372, 18373, 18374
Категоризирани обекти:18229, 18261, 18268, 18278, 18285, 18287, 18293
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:15602, 17897
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:16366
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:18360, 18362, 18363, 18364, 18365
Категоризирани обекти:18080, 18191, 18192, 18194, 18217, 18219, 18235, 18250, 18251, 18253, 18254, 18258, 18260, 18262, 18264, 18265, 18266, 18273, 18286, 18300
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:18153
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:18327, 18332, 18340, 18341, 18342, 18343, 18344, 18345, 18346, 18347, 18348, 18349, 18350, 18351, 18352, 18353
Категоризирани обекти:18193, 18216, 18218, 18226, 18228, 18230, 18236, 18237, 18239, 18240, 18241, 18242, 18243, 18246, 18247, 18248, 18249, 18252, 18255, 18256, 18263
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:17541, 17774
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:18311, 18319, 18320, 18321, 18322, 18323, 18324, 18325, 18326, 18328, 18329, 18330, 18331, 18333, 18334, 18335, 18336, 18337, 18338
Категоризирани обекти:18129, 18190, 18196, 18207, 18209, 18213, 18215, 18220, 18221, 18223, 18224, 18225, 18227, 18231, 18232, 18233, 18238, 18244, 18245, 18257
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:18339
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:18141, 18211
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:18327, 18332

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:18271, 18292, 18298, 18299, 18300, 18301, 18302, 18303, 18304, 18305, 18306
Категоризирани обекти:18127, 18140, 18156, 18176, 18178, 18179, 18183, 18186, 18187, 18201, 18205, 18212
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:
Обекти с промяна в обстоятелствата:17901
Обекти с прекратена категория:17321, 17711
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:18271, 18292, 18298, 18299, 18300, 18301, 18302, 18303, 18304, 18305, 18306
Категоризирани обекти:18127, 18140, 18156, 18176, 18178, 18179, 18183, 18186, 18187, 18201, 18205, 18212
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:
Обекти с промяна в обстоятелствата:17901
Обекти с прекратена категория:17321, 17711
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:18271, 18292, 18298, 18299, 18300, 18301, 18302, 18303, 18304, 18305, 18306
Категоризирани обекти:18127, 18140, 18156, 18176, 18178, 18179, 18183, 18186, 18187, 18201, 18205, 18212
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:
Обекти с промяна в обстоятелствата:17901
Обекти с прекратена категория:17321, 17711
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:18080, 18191, 18192, 18261, 18262, 18263, 18264, 18265, 18266, 18267, 18268
Категоризирани обекти:18076, 18132, 18138, 18139, 18143, 18145, 18147, 18148, 18149, 18150, 18175, 18177
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:
Обекти с промяна в обстоятелствата:15600
Обекти с прекратена категория:17354
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:18066, 18182
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:18115, 18137
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:18193, 18228, 18246, 18247, 18248, 18249, 18250, 18251, 18252, 18253, 18254, 18255, 18256, 18258, 18259, 18260
Категоризирани обекти:18081, 18088, 18091, 18097, 18100, 18101, 18112, 18113, 18114, 18117, 18119, 18120, 18121, 18122, 18123, 18125, 18126, 18128, 18131, 18133, 18134, 18135, 18136, 18142, 18146
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:18257
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:18111, 18124
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:18234, 18235, 18236, 18237, 18238, 18239, 18240, 18241, 18242, 18243, 18244, 18245
Категоризирани обекти:18068, 18069, 18073, 18083, 18085, 18086, 18090, 18093, 18094, 18098, 18102, 18105, 18108, 18109, 18116
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:16347
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:18218, 18224, 18225, 18226, 18227, 18229, 18230, 18232, 18233
Категоризирани обекти:18016, 18065, 18071, 18072, 18074, 18075, 18077, 18082, 18084, 18087, 18089, 18092, 18095, 18099, 18106
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:18231
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:18059, 18078
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:18096
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:18228

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:18211, 18217, 18219, 18220, 18221, 18222, 18223
Категоризирани обекти:17992, 18009, 18020, 18032, 18048, 18055, 18056, 18060, 18061, 18062, 18063, 18064 18067, 18070, 18107
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:16185, 16914
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:18218

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:18190, 18201, 18202, 18203, 18204, 18205, 18206, 18207, 18208, 18209, 18210, 18212, 18213, 18214, 18215, 18216
Категоризирани обекти:17981, 17985, 17986, 18031, 18033, 18035, 18036, 18037, 18040, 18043, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 18053, 18054
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:18186, 18187
Обекти с промяна в обстоятелствата:15914
Обекти с прекратена категория:
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:18023, 18030
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:17817, 17995
Обекти с издаден дубликат:16368
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:18211

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:18110, 18151, 18152, 18153, 18154, 18155, 18156, 18157, 18158, 18159, 18160, 18161, 18162, 18163, 18164, 18165, 18166, 18167, 18168, 18169, 18170, 18171, 18172, 18173, 18174, 18175, 18176, 18177, 18178, 18179, 18180, 18181, 18194
Категоризирани обекти:18017, 18018, 18019, 18024, 18025, 18029, 18038, 18039, 18042
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:
Обекти с промяна в обстоятелствата:15944
Обекти с прекратена категория:
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:17817, 17995
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:18127, 18138, 18139, 18140, 18141, 18142, 18143, 18144, 18145, 18146, 18147, 18148, 18149, 18150
Категоризирани обекти:17997, 18001, 18005, 18006, 18008, 18014, 18028
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:15865
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:18076, 18128, 18129, 18130, 18131, 18132, 18133, 18134, 18135, 18136
Категоризирани обекти:17964, 17975, 17978, 18011, 18012, 18015, 18021, 18022, 18027, 18041
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:17889
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:18057, 18058
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:18137

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:18111, 18112, 18113, 18114, 18115, 18116, 18117, 18118, 18119, 18120, 18121, 18122, 18123, 18124, 18125, 18126
Категоризирани обекти:17959, 17993, 17998, 18003,18007, 18010, 18013,18026
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:18110, 18127

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:18034, 18073, 18074, 18075, 18077, 18078, 18079, 18081, 18083, 18084, 18085, 18086, 18087, 18088, 18089, 18090, 18091, 18093, 18094, 18096, 18097, 18098, 18099, 18100, 18101, 18102, 18104, 18105, 18106, 18107, 18108, 18109
Категоризирани обекти:17940, 17942, 17951, 17952, 17953, 17954, 19761, 17963, 17966, 17969, 17971, 17976, 17977, 17979, 17980, 17982, 17983, 17984, 17987, 17988, 17989, 17990, 17991, 17994, 17996, 17999, 18000, 18002, 18004
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:18082, 18092, 18095
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:17943
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:16950, 17052
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:18076, 18080, 18103

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:17992, 18016, 18055, 18056, 18059, 18060, 18061, 18062, 18063, 18064, 18065, 18066, 18067, 18068, 18069, 18070, 18071, 18072
Категоризирани обекти:17920, 17933, 17938,17941, 17944, 17948, 17949, 17950, 17955, 17956, 17957, 17958, 17960, 17962, 17965, 17967, 17968, 17970, 17972, 17973, 17974
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:
Обекти с промяна в обстоятелствата:16433, 16946, 16947, 16948, 17787
Обекти с прекратена категория:
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:18057, 18058

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:18047, 18048, 18049, 18050, 18051, 18052, 18053, 18054
Категоризирани обекти:17908, 17915, 17916, 17917, 17918, 17919, 17921, 17922, 17923, 17924, 17925, 17926, 17927, 17928, 17929, 17931, 17932, 17934, 17935, 17936, 17937, 17939, 17945, 17946, 17947
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:17906, 17914
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:18029, 18030, 18031, 18032, 18033, 18035, 18036, 18037, 18038, 18039, 18040, 18041, 18042, 18043, 18044, 18045, 18046
Категоризирани обекти:17871, 17877, 17878, 17879, 17880, 17881, 17882, 17883, 17884, 17885, 17886, 17887, 17888, 17889, 17890, 17892, 17893, 17894, 17896, 17897, 17898, 17899, 17900, 17901, 17902, 17903, 17904, 17905, 17907, 17909, 17910, 17911, 17912, 17913, 17930
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:15120
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:16410
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:18034

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:17817, 18001, 18003, 18004, 18005, 18006, 18007, 18008, 18009, 18010, 18011, 18012, 18013, 18014, 18015
Категоризирани обекти:17841, 17849, 17850, 17851, 17853, 17854, 17855, 17856, 17857, 17858, 17859, 17860, 17861, 17862, 17863, 17864, 17865, 17866, 17867, 17868, 17870, 17872, 17873, 17874, 17875, 17876
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:17833, 17852, 17869
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:18016

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:17991, 17994, 17996, 17997, 17998, 17999, 18000, 18002
Категоризирани обекти:17812, 17830, 17831, 17832, 17834, 17836, 17837, 17838, 17839, 17840, 17842, 17843, 17844, 17845, 17846, 17847, 17848, 17891, 17895
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:17993
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:16374
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:17710
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:17992, 17995

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:17951, 17952, 17953, 17954, 17955, 17956, 17957, 17958, 17959, 17960, 17961, 17962, 17963, 17964, 17965, 17966, 17967, 17968, 17969, 17970, 17971, 17972, 17973, 17974
Категоризирани обекти:17800, 17802, 17803, 17805, 17806, 17807, 17808, 17809, 17811, 17813, 17814, 17816, 17818, 17820, 17821, 17822, 17823, 17825, 17826, 17827, 17828, 17829
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:15273, 15274, 15717, 15989
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:17804, 17815, 17819
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:17941, 17942, 17943, 17944, 17948, 17949
Категоризирани обекти:17777, 17782, 17784, 17785, 17787, 17788, 17791, 17794, 17795, 17796, 17801
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:17938
Обекти с промяна в обстоятелствата:15654, 15819, 15862, 16124, 16207, 17261
Обекти с прекратена категория:16856, 16965, 17092, 17137, 17159, 17258, 17265, 17266, 17450, 17556, 17605, 17644, 15233
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:17789, 17792, 16841, 17150, 17193
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:17915, 17916, 17917, 17918, 17919, 17920, 17921, 17922, 17923, 17924, 17925, 17926, 17927, 17928, 17929, 17930, 17931, 17932, 17933, 17934, 17935, 17936
Категоризирани обекти:17699, 17722, 17768, 17770, 17771, 17773, 17775, 17776, 17779, 17780, 17781, 17783, 17786, 17790, 17793, 17797, 17798, 17799
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:17497
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:17871, 17877, 17878, 17879, 17880, 17881, 17882, 17883, 17884, 17885, 17886, 17887, 17888, 17889, 17890, 17891, 17892, 17893, 17894, 17895, 17896, 17897, 17898, 17889, 17900, 17901, 17902, 17903, 17904, 17905, 17906, 17907
Категоризирани обекти:17692, 17727, 17731, 17735, 17736, 17738, 17741, 17742, 17743, 17744, 17746, 17747, 17749, 17758, 17759, 17760, 17761, 17762, 17763, 17764, 17765, 17766, 17767, 17769, 17774, 17778
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:
Обекти с промяна в обстоятелствата:14901, 15450, 15451, 15548, 15549, 16204, 16205, 16206, 16586, 16710, 17037,17048, 17401
Обекти с прекратена категория:16575, 16872, 16961, 16962
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:17691, 17772
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:17748
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:17849, 17850, 17851, 17852, 17853, 17854, 17855, 17856, 17857, 17858, 17859, 17860, 17861, 17862, 17863, 17864, 17865, 17866, 17867, 17868, 17869, 17870, 17872, 17873, 17874, 17875, 17876
Категоризирани обекти:17670, 17671, 17681, 17728, 17729, 17730, 17732, 17733, 17734, 17737, 17739, 17740, 17745, 17750, 17751, 17752, 17753, 17754, 17755, 17756, 17757
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:15396, 15397, 16118, 17344
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:17810
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:17871

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:17830, 17831, 17832, 17833, 17834, 17836, 17837, 17838, 17839, 17840, 17841, 17842, 17843, 17844, 17845, 17846, 17847, 17848
Категоризирани обекти:17655, 17656, 17687, 17690, 17694, 17695, 17696, 17697, 17698, 17700, 17701, 17702, 17703, 17704, 17705, 17706, 17707, 17708, 17709, 17711, 17712, 17713, 17714, 17716, 17717, 17719, 17720, 17721, 17724, 17725, 17726
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:
Обекти с промяна в обстоятелствата:17105
Обекти с прекратена категория:16359, 17360, 15333, 15479
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:17718
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:17800, 17801, 17802, 17803, 17804, 17805, 17806, 17807, 17808, 17809, 17810, 17811, 17812, 17813, 17814, 17815, 17816, 17818, 17819, 17820, 17821, 17822, 17823, 17825, 17826, 17827
Категоризирани обекти:17664, 17665, 17666, 17667, 17669, 17674, 17675, 17676, 17680, 17684, 17686, 17688, 17693, 17715, 17723
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:
Обекти с промяна в обстоятелствата:15532, 15810, 16853
Обекти с прекратена категория:
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:17817