Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15447, 15455, 15502, 15508, 15513, 15514, 15515, 15516, 15517, 15518, 15519, 15520
Категоризирани обекти:115294, 15295, 15354, 15362, 15369, 15370, 15377, 15386, 15388, 15391, 15396, 15397, 15398, 15406, 15408, 15409, 15419, 15422, 15424, 15440, 15442, 15495
Обекти с промяна в обстоятелствата:11106, 14403
Обекти с прекратена категория:11259, 15417, 15418, 15366
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15503, 15504, 15509

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15435, 15436, 15437, 15438, 15439, 15480, 15481, 15483, 15484, 15487, 15490, 15491, 15492, 15494, 15495, 15498, 15499, 15500, 15507, 15511, 15512
Категоризирани обекти:115254, 15333, 15334, 15342, 15350, 15355, 15361, 15364, 15368, 15372, 15375, 15380, 15381, 15385, 15387, 15390, 15401, 15412
Обекти с промяна в обстоятелствата:14524, 14980, 15126
Обекти с прекратена категория:14801
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:15317
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15486

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15415, 15444, 15449, 15454, 15471, 15472, 15473, 15474, 15476, 15478, 15482, 15489, 15496, 15497
Категоризирани обекти:115316, 15320, 15321, 15329, 15336, 15339, 15340, 15341, 15357, 15358, 15359, 15365, 15371, 15374, 15376, 15378, 15393
Обекти с промяна в обстоятелствата:13174, 15189
Обекти с прекратена категория:13002, 13292, 13293
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15479, 15480

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15391, 15429, 15443, 15462, 15463, 15464, 15465, 15468, 15469, 15470
Категоризирани обекти:115312, 15319, 15327, 15330, 15332, 15345, 15346, 15349, 15353, 15373
Обекти с промяна в обстоятелствата:12303, 13548, 14003, 14026, 14285, 14511, 14924
Обекти с прекратена категория:11247, 15290, 15318
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15467

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15395, 15405, 15421, 15446, 15448, 15450, 15451, 15452, 15457, 15459, 15460
Категоризирани обекти:115270, 152825, 15288, 15303, 15306, 15309, 15315, 15323, 15326, 15343, 15344, 15347
Обекти с промяна в обстоятелствата:12379
Обекти с прекратена категория:15453, 15466
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:13330
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15447, 15449, 15455, 15458, 15461

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15375, 15400, 15401, 15402, 15403, 15404, 15406, 15408, 15409, 15411, 15413, 15414, 15416, 15417, 15418, 15419, 15420, 15422, 15423, 15424, 15425, 15426, 15427, 15428, 15430, 15431, 15432, 15433, 15440, 15442, 15445
Категоризирани обекти:115250, 15267, 15272, 15280, 15292, 15301, 15325, 15328, 15352
Обекти с промяна в обстоятелствата:12284, 13147, 13549, 14652
Обекти с прекратена категория:11901, 15363
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:13330
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15407, 15415, 15429, 15435, 15436, 15437, 15438, 15439, 15441, 15443, 15444

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15383, 15384, 15385, 15386, 15388, 15389, 15390, 15392, 15393, 15396, 15397, 15398, 15399
Категоризирани обекти:115263, 15279, 15293, 15296, 15297, 15313, 15324, 15348, 15351, 15356, 15360, 15367
Обекти с промяна в обстоятелствата:14503, 14682
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:15302
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15391, 15395
Обекти неподлежащи на категоризиране15285

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15335, 15370, 15377, 15379, 15380, 15381, 15382
Категоризирани обекти:115287, 15298, 15310, 15311, 15314, 15322, 15331
Обекти с промяна в обстоятелствата:11142, 13137
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:15308
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15375

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15330, 15349, 15362, 15368, 15372, 15373, 15374, 15376, 15378
Категоризирани обекти:115256, 15268, 15271, 15286, 15291, 15299, 15337
Обекти с промяна в обстоятелствата:12533, 13739, 13912
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15363, 15366

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15294, 15332, 15355, 15356, 15364, 15365, 15367, 15369, 15371
Категоризирани обекти:115080, 15241, 15244, 15245, 15246, 15248, 15255, 15259, 15260, 15265, 15266, 15269, 15273, 15274, 15277, 15278, 15281, 15284, 15300, 15304
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:14871, 15185, 15289
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15254, 15285, 15312, 15327, 15333, 15340, 15341, 15342, 15343, 15344, 15345, 15346, 15347, 15350, 15352, 15353, 15354, 15357, 15358, 15359, 15360
Категоризирани обекти:115235, 15236, 15237, 15238, 15242, 15247, 15251, 15252, 15257, 15261, 15262
Обекти с промяна в обстоятелствата:12224, 12685, 13338, 14509, 14524, 14985
Обекти с прекратена категория:13869, 15100, 15210, 15229
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:15169
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15349, 15355

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15323, 15329, 15331, 15334, 15336, 15337
Категоризирани обекти:115211, 15227, 15240, 15243, 15249, 15264
Обекти с промяна в обстоятелствата:14558
Обекти с прекратена категория:15253
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15330, 15332, 15335

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15314, 15316, 15319, 15322, 15324, 15325, 15328
Категоризирани обекти:115128, 15189, 15202, 15216, 15220, 15221, 15222, 15224, 15228, 15230, 15231, 15233, 15234
Обекти с промяна в обстоятелствата:12852, 13864
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15312, 15317, 15323

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15286, 15299, 15306, 15309, 15310, 15311, 15313, 15315, 15318
Категоризирани обекти:115076, 15129, 15135, 15137, 15173, 15181, 15204, 15205, 15209, 15212, 15214, 15217, 15218, 15226, 15232, 15239
Обекти с промяна в обстоятелствата:13555
Обекти с прекратена категория:15275, 15276
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:15258
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15308

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15259, 15270, 15274, 15282, 15284, 15287, 15288, 15292, 15293, 15296, 15297, 15298, 15300, 15301, 15302, 15303, 15304
Категоризирани обекти:15196, 15197, 15198, 15199, 15200, 15203, 15207, 15208, 15213, 15215, 15219, 15223
Обекти с промяна в обстоятелствата:12779, 13397
Обекти с прекратена категория:13564, 13565, 15283
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15285, 15286, 15289, 15290, 15294, 15295, 15299

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15265, 15267, 15268, 15269, 15272, 15273, 15277, 15278, 15279, 15280, 15281
Категоризирани обекти:114986, 15114, 15139, 15159, 15174, 15182, 15183, 15184, 15186, 15188, 15190, 15191, 15192, 15193, 15194, 15195, 15201, 15206
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:15065, 15096, 15110, 15225
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15185, 15243, 15260, 15261, 15262, 15263, 15264, 15266, 15271
Категоризирани обекти:115022, 15161, 15163, 15165, 15166, 15167, 15168, 15171, 15172, 15175, 15176, 15177, 15178, 15179, 15180
Обекти с промяна в обстоятелствата:12132, 13705, 14608
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15259

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15080, 15211, 15247, 15250, 15251, 15252, 15255, 15256, 15257
Категоризирани обекти:115067, 15085, 15104, 15113, 15131, 15132, 15134, 15140, 15141, 15142, 15143, 15144, 15145, 15146, 15147, 15148, 15149, 15150, 15151, 15152, 15153, 15154, 15155, 15156, 15157, 15160, 15162, 15164, 15170, 15187
Обекти с промяна в обстоятелствата:11269, 12556
Обекти с прекратена категория:12771
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15253, 15254, 15258

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15128, 15202, 15210, 15236, 15237, 15238, 15240, 15241, 15242, 15244, 15249
Категоризирани обекти:115117, 15124, 15125, 15126, 15127, 15130, 15133, 15136
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15135, 15137, 15169, 15224, 15226, 15227, 15229, 15230, 15231, 15232, 15233, 15234, 15235, 15239
Категоризирани обекти:15020, 15035, 15038, 15039, 15057, 15061, 15091, 15093, 15094, 15095, 15098, 15099, 15100, 15101, 15103, 15106, 15107, 15108, 15109, 15111, 15112, 15115, 15116, 15118, 15120, 15121, 15122, 15123
Обекти с промяна в обстоятелствата:11973
Обекти с прекратена категория:11150
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:15119
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15225

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15076, 15129, 15165, 15215, 15216, 15217, 15220, 15221, 15222, 15223, 15228
Категоризирани обекти:115024, 15029, 15045, 15062, 15066, 15068, 15081, 15084, 15086, 15087, 15089, 15090, 15092, 15097, 15102
Обекти с промяна в обстоятелствата:14669
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15173, 15181, 15189, 15197, 15199, 15203, 15206, 15207, 15208, 15209, 15212, 15213, 15214
Категоризирани обекти:115063, 15064, 15070, 15071, 15072, 15073, 15074, 15078, 15079, 15088, 15105, 15158
Обекти с промяна в обстоятелствата:13601
Обекти с прекратена категория:14991, 15077
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:15044
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15202, 15211

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14986, 15194, 15195, 15196, 15198, 15200, 15201
Категоризирани обекти:114288, 14974, 15000, 15037, 15048, 15049, 15050, 15053, 15075, 15082, 15083
Обекти с промяна в обстоятелствата:13458
Обекти с прекратена категория:14372, 12906, 14422, 14476
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14911, 14932, 14954
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15197

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15114, 15139, 15159, 15174, 15182, 15183, 15184, 15186, 15188, 15190, 15191, 15192, 15193
Категоризирани обекти:114844, 15018, 15042, 15046, 15047, 15051, 15052, 15054, 15055, 15056, 15058, 15060
Обекти с промяна в обстоятелствата:14682
Обекти с прекратена категория:10432, 10433, 10434, 10537, 10538, 10671, 10833, 10834, 10835, 11151, 11152, 11153, 11154
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15181, 15182, 15189

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15022, 15161, 15163, 15166, 15167, 15168, 15171, 15172, 15175, 15176, 15177, 15178, 15179, 15180
Категоризирани обекти:115006, 15008, 15009, 15014, 15016, 15027, 15033, 15034, 15041, 15059
Обекти с промяна в обстоятелствата:11986, 14830, 14831
Обекти с прекратена категория:14446, 14447, 14811, 14979
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15165, 15173, 15174

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15067, 15104, 15113, 15131, 15132, 15140, 15141, 15142, 15143, 15144, 15145, 15146, 15147, 15148, 15149, 15150, 15151, 15152, 15153, 15154, 15155, 15156, 15157, 15158, 15160, 15162, 15164, 15170
Категоризирани обекти:14277, 14941, 14980, 14997, 15017, 15025, 15028, 15030, 15031, 15032, 15036, 15040, 15043
Обекти с промяна в обстоятелствата:12133, 13019, 14874
Обекти с прекратена категория:13871
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14832
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15137, 15139, 15159, 15161

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15085, 15117, 15121, 15124, 15125, 15130, 15133, 15134, 15136
Категоризирани обекти:1 14970, 14996, 15001, 15005, 15007, 15010, 15011, 15012, 15013, 15019, 15021, 15023
Обекти с промяна в обстоятелствата:12327, 13795
Обекти с прекратена категория:14279
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15128, 15129, 15131, 15132, 15135

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15091, 15106, 15109, 15115, 15116, 15118, 15119, 15120, 15122, 15123, 15126, 15127
Категоризирани обекти:14927, 14993, 14994, 15003
Обекти с промяна в обстоятелствата:13062
Обекти с прекратена категория:14279
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15076, 15110, 15113, 15114, 15117, 15121, 15124

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15020, 15024, 15035, 15038, 15039, 15081, 15090, 15092, 15093, 15094, 15095, 15097, 15098, 15099, 15100, 15101, 15102, 15103, 15105, 15107, 15108
Категоризирани обекти:14310, 14926, 14942, 14956, 14964, 14972, 14975, 14976, 14977, 15002, 15004
Обекти с промяна в обстоятелствата:12875, 12996, 13864, 13945, 14194, 14323, 9974
Обекти с прекратена категория:10076, 12739, 14188, 9942
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14965, 15026
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15096, 15104

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14974, 14991, 15029, 15062, 15063, 15064, 15066, 15068, 15070, 15071, 15072, 15073, 15074, 15075, 15077, 15078, 15079, 15082, 15083, 15084, 15086, 15087, 15088, 15089
Категоризирани обекти:14949, 14951, 14952, 14953, 14957, 14958, 14959, 14960, 14961, 14962, 14963, 14966, 14968, 14969, 14971, 14973, 14978, 14979, 14981, 14983, 14985, 14987, 14988, 14989, 14990, 14992, 14998, 14999, 15015, 15069
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:13764, 13977, 14802
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15065, 15067, 15080, 15081, 15085, 15091

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14844, 15008, 15009, 15018, 15046, 15047, 15048, 15049, 15050, 15051, 15052, 15053, 15054, 15055, 15056, 15058, 15059, 15060, 15069
Категоризирани обекти:14914, 14934, 14936, 14937, 14939, 14940, 14944, 14945, 14946, 14947, 14948, 14950, 14967
Обекти с промяна в обстоятелствата:13856, 14567
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14626, 14667
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15044, 15064

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15025, 15027, 15028, 15030, 15031, 15032, 15033, 15034, 15036, 15037, 15040, 15041, 15042, 15043
Категоризирани обекти:14877, 14919, 14920, 14921, 14924, 14925, 14935, 14938, 14943, 14955
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:11466, 12774, 12800, 11345, 12171, 12230, 12555
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14984
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15026, 15029, 15035, 15038, 15039

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14941, 14975, 14980, 14997, 15006, 15007, 15012, 15013, 15014, 15015, 15016, 15017, 15019, 15021, 15023
Категоризирани обекти:14839, 14885, 14891, 14901, 14903, 14906, 14907, 14908, 14909, 14915, 14916, 14917, 14918, 14922, 14923, 14928, 14929, 14930
Обекти с промяна в обстоятелствата:14322, 14864
Обекти с прекратена категория:14933
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14894
Обекти с издаден дубликат:12076
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15020, 15022,15024

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14970, 15001, 15002, 15004, 15005, 15010, 15011
Категоризирани обекти:14593, 14852, 14892, 14893, 14896, 14897, 14898, 14900, 14902, 14905, 14910, 14912, 14913, 14931
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:14343, 14542, 14899, 14982
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15008, 15009

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14310, 14927, 14956, 14964, 14965, 14972, 14988, 14989, 14990, 14992, 14993, 14994, 14996, 14998, 14999, 15003
Категоризирани обекти:14704, 14792, 14809, 14830, 14831, 14836, 14845, 14855, 14856, 14860, 14865, 14870, 14871, 14872, 14873, 14874, 14875, 14876, 14878, 14879, 14882, 14883, 14884, 14887, 14888, 14889, 14895
Обекти с промяна в обстоятелствата:13697
Обекти с прекратена категория:13349, 14795
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14863, 14886
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14982, 14986, 14991

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14926, 14957, 14969, 14971, 14973, 14976, 14977, 14978, 14979, 14981, 14983, 14985, 14987
Категоризирани обекти:14576, 14781, 14838, 14841, 14846, 14848, 14849, 14853, 14854, 14867, 14868, 14869
Обекти с промяна в обстоятелствата:13042
Обекти с прекратена категория:14808
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14970, 14972, 14974, 14975, 14980, 14984

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14944, 14949, 14951, 14952, 14953, 14955, 14958, 14959, 14960, 14961, 14962, 14963, 14966, 14967, 14968
Категоризирани обекти:14824, 14829, 14835, 14842, 14847, 14850, 14857, 14861, 14862, 14866
Обекти с промяна в обстоятелствата:11129, 12168
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14890, 14904
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14954, 14956, 14957, 14964, 14965

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14914, 14934, 14935, 14936, 14937, 14938, 14939, 14940, 14943, 14945, 14946, 14947, 14948, 14950
Категоризирани обекти:14737, 14800, 14805, 14806, 14807, 14811, 14818, 14833, 14837, 14843
Обекти с промяна в обстоятелствата:13156
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14381, 14600, 14708
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14932, 14933, 14941

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14839, 14877, 14885, 14915, 14916, 14917, 14918, 14919, 14920, 14921, 14922, 14923, 14924, 14925, 14928, 14929, 14930, 14931
Категоризирани обекти:14765, 14793,14794, 14797, 14799, 14803, 14804, 14810, 14821, 14822, 14823, 14826, 14840, 14851, 14859
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:14351
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14812
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14926, 14927

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14891, 14897, 14901, 14902, 14903, 14905, 14906, 14907, 14908, 14909, 14910, 14912, 14913
Категоризирани обекти:14558, 14669, 14716, 14782, 14802, 14813, 14814, 14815, 14819, 14820, 14825, 14827, 14828, 14858, 14864
Обекти с промяна в обстоятелствата:12459, 13041, 14057
Обекти с прекратена категория:14778
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14788
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14904, 14911, 14914

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14841, 14852, 14892, 14893, 14894, 14895, 14896, 14898, 14899, 14900
Категоризирани обекти:14750, 14757, 14766, 14767, 14768, 14779, 14780, 14783, 14789, 14791, 14816, 14834
Обекти с промяна в обстоятелствата:12435, 13753
Обекти с прекратена категория:13861, 14110, 14332, 14772
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14890, 14891

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14593, 14704, 14860, 14871, 14872, 14873, 14874, 14875, 14876, 14878, 14879, 14882, 14883, 14884, 14886, 14887, 14888, 14889
Категоризирани обекти:14753, 14762, 14774, 14775, 14777, 14787, 14798, 14801, 14817
Обекти с промяна в обстоятелствата:12046, 12134
Обекти с прекратена категория:12448, 14012, 14035, 14104, 14119, 14121, 14124, 14126, 14127, 14163, 14262, 14340, 14393, 14402, 14405, 14420
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14444, 14755
Обекти с издаден дубликат:14416, 14417
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14877, 14885

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14830, 14831, 14845, 14863, 14870
Категоризирани обекти:14727, 14751, 14752, 14769, 14770, 14771, 14776, 14785, 14786, 14796
Обекти с промяна в обстоятелствата:14428
Обекти с прекратена категория: 13000, 13489, 14095
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14613
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:
Допълнителни решения: 14095

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14576, 14792, 14835, 14836, 14843, 14850, 14853, 14854, 14856, 14857, 14858, 14859, 14861, 14862, 14864, 14865, 14866, 14867, 14868, 14869
Категоризирани обекти:14622, 14709, 14723, 14735, 14738, 14743, 14754, 14758, 14759, 14760, 14761, 14784
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14663
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14844, 14860, 14863

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14765, 14781, 14793, 14795, 14808, 14829, 14833, 14837, 14838, 14842, 14846, 14847, 14848, 14849, 14851
Категоризирани обекти:14657, 14688, 14692, 14717, 14725, 14726, 14734, 14740, 14745, 14746, 14747, 14756, 14773
Обекти с промяна в обстоятелствата:10015, 12446
Обекти с прекратена категория:14656
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14684, 14631, 14718, 14790
Обекти с издаден дубликат:12151
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14835, 14836, 14839, 14841, 14845, 14852
Допълнителни решения:8743

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14813, 14814, 14815, 14822, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, 14828, 14834
Категоризирани обекти:14628, 14689, 14698, 14707, 14715, 14719, 14722, 14729, 14730, 14736, 14739, 14741, 14742, 14744, 14748
Обекти с промяна в обстоятелствата:12467, 13012, 13515
Обекти с прекратена категория:13829, 14468
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14763, 14764
Обекти с издаден дубликат:12698, 12699
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14829, 14830, 14831, 14832

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14558, 14737, 14799, 14800, 14801, 14802, 14803, 14804, 14805, 14806, 14807, 14809, 14810, 14811, 14812, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821
Категоризирани обекти:1 14651, 14673, 14687, 14697, 14700, 14706, 14711, 14714, 14728, 14731
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:13829, 14468
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14683
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14808, 14813, 14814

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14791, 14794, 14796, 14797, 14798
Категоризирани обекти:14476, 14539, 14637, 14638, 14643,14647, 14653, 14658, 14680, 14681, 14696, 14712, 14724, 14732.
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14792, 14793, 14795

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14669, 14716, 14777, 14778, 14779, 14780, 14782, 14783, 14784, 14785, 14786, 14787, 14788, 14789
Категоризирани обекти:14186, 14630, 14635, 14654, 14674, 14686, 14690, 14691, 14693, 14694, 14695, 14702, 14721, 14733
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:14629
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14671
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14781, 14790

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14656, 14725, 14750, 14751, 14752, 14753, 14754, 14756, 14757, 14758, 14759, 14760, 14761, 14762, 14766, 14767, 14768, 14769, 14770, 14771, 14772, 14773, 1477414775, 14776
Категоризирани обекти:14609, 14610, 14624, 14627, 14632, 14634, 14636, 14644, 14659, 14682, 14685, 14701, 14703, 14705, 14710, 14713
Обекти с промяна в обстоятелствата:12299, 12364, 12406, 14334
Обекти с прекратена категория:14569, 14385, 10230, 11872, 13064, 13780, 14749, 14621
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14755, 14763, 14764, 14765, 14777, 14778

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14673, 14721, 14722, 14723, 14724, 14727, 14728, 14729, 14730, 14731, 14732, 14734, 14735, 14736, 14738, 14739, 14740, 14741, 14742, 14743, 14744, 14745, 14746, 14747, 14748, 14749
Категоризирани обекти:14601, 14602, 14603, 14606, 14620, 14623, 14625, 14639, 14645, 14646, 14648, 14649, 14650, 14652, 14655, 14660, 14661, 14662, 14664, 14668, 14670, 14672, 14675, 14677, 14678, 14679, 14699, 14720
Обекти с промяна в обстоятелствата:11348, 12093, 12458, 13076, 13421, 13422, 9478
Обекти с прекратена категория:14389, 14174
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14568
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14737

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14601, 14602, 14622, 14628, 14636, 14657, 14663, 14674, 14684, 14685, 14686, 14687, 14688, 14689, 14690, 14691, 14692, 14693, 14694, 14695, 14696, 14697, 14698, 14699, 14700, 14701, 14702, 14703, 14705, 14706, 14707, 14709, 14710, 14711, 14712, 14713, 14714, 14715, 14717, 14719, 14720, 14726, 14733
Категоризирани обекти:14464, 14490, 14524, 14542, 14556, 14560, 14566, 14572, 14573, 14578, 14580, 14581, 14582, 14584, 14588, 14589, 14591, 14592, 14594, 14595, 14596, 14597, 14598, 14599, 14605, 14607, 14611, 14612, 14614, 14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14633, 14640, 14641, 14642, 14665, 14666, 14676
Обекти с промяна в обстоятелствата:10081, 10406, 12005, 13919
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14604
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14683, 14704, 14708, 14716, 14718, 14721, 14722.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14476, 14637, 14638, 14649, 14650, 14651, 14652, 14653, 14654, 14655, 14658, 14659, 14660, 14661, 14662, 14664, 14665, 14666, 14668, 14670, 14672, 14675, 14676, 14677, 14678, 14679, 14680, 14681, 14682
Категоризирани обекти:12985, 14481, 14505, 14526, 14527, 14540, 14543, 14545, 14554, 14562, 14563, 14564, 14565, 14569, 14570, 14574, 14577, 14579, 14590
Обекти с промяна в обстоятелствата:9487
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14568
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14663, 14667, 14669, 14671, 14673, 14674

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14539, 14620, 14629,14630, 14632, 14633, 14634, 14635, 14639, 14640, 14641, 14642, 14643, 14644, 14645, 14646, 14647, 14648
Категоризирани обекти:1 14508, 14535, 14546, 14549, 14555, 14567, 14585, 14586, 14587, 14608
Обекти с промяна в обстоятелствата:10521
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:13783, 13784
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14626, 14631, 14636,14637, 14638.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14609, 14611, 14617, 14621, 14623, 14624, 14625, 14627
Категоризирани обекти:14283, 14480, 14493, 14506, 14513, 14532, 14533, 14534, 14541, 14548, 14550, 14552, 14553, 14559
Обекти с промяна в обстоятелствата:10902, 12721
Обекти с прекратена категория:12189, 12190, 13393, 13989, 14501
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14622, 14628, 14629.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14603, 14610, 14612, 14614, 14615, 14616, 14618, 14619.
Категоризирани обекти:14432, 14474, 14483, 14484, 14485, 14491, 14502, 14503, 14507, 14510, 14511, 14512, 14517, 14519, 14520, 14523, 14528, 14529, 14530, 14537, 14547, 14551, 14561, 14571.
Обекти с промяна в обстоятелствата:10562, 11718
Обекти с прекратена категория:10324, 12014.
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14557
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14601, 14602, 14609, 14613, 14617, 14620.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14464, 14490, 14595, 14596, 14597, 14598, 14599, 14604, 14605, 14606, 14607, 14608
Категоризирани обекти:14454, 14472, 14479, 14486, 14495, 14496, 14498, 14516, 14518, 14522, 14525, 14536, 14538, 14544.
Обекти с промяна в обстоятелствата:11899, 12954, 14359
Обекти с прекратена категория:13237, 13238, 14158.
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14583, 14600.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14556, 14560, 14580, 14581, 14585, 14586, 14587, 14588, 14589, 14591, 14592, 14594
Категоризирани обекти:14097, 14110, 14301, 14353, 14409, 14428, 14450, 14456, 14458, 14462, 14463, 14466, 14467, 14469, 14471, 14473, 14477, 14478, 14487, 14488, 14489, 14492, 14494, 14497, 14499, 14500, 14504, 14509, 14514, 14515
Обекти с промяна в обстоятелствата:10775, 11735, 11782, 1179+8, 14086
Обекти с прекратена категория:14025, 14306, 14072, 14131
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14465
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14576, 14593.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:129856, 14493, 14505, 14524, 14554, 14555, 14562, 14563, 14564, 14565, 14566, 14567, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14574, 14577, 14578, 14579, 14582, 14584, 14590
Категоризирани обекти:14348, 14352, 14390, 14420, 14427, 14434, 14436, 14437, 14438, 14439, 14440, 14441, 14442, 14443, 14445, 14446, 14447, 14448, 14449, 14457, 14459, 14460, 14461, 14468, 14470, 14482
Обекти с промяна в обстоятелствата:12012, 13151, 13377
Обекти с прекратена категория:13615, 14078, 14575
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13364, 12574, 14215, 14475, 14521
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14568

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14517, 14547, 14548, 14549, 14550, 14551, 14552, 14553, 14559, 14561
Категоризирани обекти:14313, 14324, 14356, 14358, 14377, 14403, 14406, 14410, 14418, 14422, 14423, 14429, 14430, 14451, 14452, 14453, 14455
Обекти с промяна в обстоятелствата:14160, 14161
Обекти с прекратена категория:13430, 14399
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14407
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14554, 14555, 14556, 14557, 14558, 14560

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14474, 14481, 14491, 14512, 14525, 14526, 14527, 14528, 14529, 14530, 14532, 14533, 14534, 14535, 14536, 14537, 14538, 14540, 14541, 14542, 14543, 14544, 14545, 14546
Категоризирани обекти:1 14209, 14284, 14312, 14325, 14332, 14334, 14344, 14360, 14366, 14371, 14376, 14379, 14382, 14385, 14394, 14395, 14396, 14401, 14402, 14404, 14405, 14408, 14411, 14412, 14413, 14414, 14415, 14416, 14417, 14419, 14421, 14424, 14425, 14426, 14433, 14435
Обекти с промяна в обстоятелствата:12799, 12948, 13486, 13662
Обекти с прекратена категория:13615, 14078, 14575
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14531, 14539

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14504, 14506, 14507, 14508, 14509, 14510, 14511, 14513, 14514,14515, 14516, 14518, 14519, 14520, 14522, 14523
Категоризирани обекти:14259, 14335, 14336, 14357, 14389, 14393, 14397, 14398, 14399
Обекти с промяна в обстоятелствата:10351, 11107, 11366, 13191
Обекти с прекратена категория:14387
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14386, 14431
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14505, 14512, 14517, 14521, 14524

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14097, 14110, 14450, 14458, 14480, 14488, 14489, 14495, 14496, 14497, 14498, 14499, 14500, 14501, 14502, 14503
Категоризирани обекти:14302, 14318, 14364, 14375, 14378, 14380, 14383, 14384, 14392
Обекти с промяна в обстоятелствата:11046, 12602
Обекти с прекратена категория:14387
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14068, 14278
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14481

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14477, 14478, 14479, 14482, 14483, 14484, 14485, 14486, 14487, 14492, 14494
Категоризирани обекти:14268, 14276, 14306, 14359, 14361, 14363, 14370, 14372, 14374, 14391
Обекти с промяна в обстоятелствата:13753
Обекти с прекратена категория:14368
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14490, 14491, 14493, 14476

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14443, 14456, 14470, 14471, 14472, 14473
Категоризирани обекти:14294, 14328, 14340, 14341, 14345, 14349, 14350, 14355, 14362, 14369, 14373
Обекти с промяна в обстоятелствата:12493, 13513, 13616
Обекти с прекратена категория:13465, 13730, 13844, 13876, 13882, 13887, 13905, 13923, 13934
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14400
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14474, 14475, 14476

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14301, 14428, 14459, 14460, 14461, 14462, 14463, 14465, 14466, 14467, 14468, 14469
Категоризирани обекти:14227, 14228, 14236, 14298, 14308, 14309, 14311, 14333, 14337, 14343
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14154, 14251
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14456, 14458, 14464

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14313, 14420, 14427, 14429, 14434, 14436, 14437, 14438, 14439, 14440, 14441, 14442, 14445, 14446, 14447, 14448, 14449, 14451, 14452, 14453, 14454, 14455, 14457
Категоризирани обекти:14210, 14218, 14223, 14231, 14237, 14238, 14239, 14285, 14287, 14291, 14293, 14307, 14314, 14315, 14317, 14319, 14320, 14327, 14329, 14331, 14339, 14347, 14351, 14354, 14365
Обекти с промяна в обстоятелствата:12769, 13178, 13865
Обекти с прекратена категория:14388
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14303, 14304, 14367
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14431, 14443, 14444, 14450

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14324, 14377, 14406, 14407, 14410, 14418, 14422, 14423, 14424, 14425, 14430, 14433, 14435
Категоризирани обекти:14196, 14197, 14214, 14252, 14253, 14267, 14281, 14290, 14292, 14330
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:9976
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14316
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14420, 14428, 14437

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14312, 14334, 14385, 14408, 14411, 14412, 14413, 14414, 14415, 14416, 14417, 14419, 14421, 14426
Категоризирани обекти:14134, 14164, 14201, 14213, 14244, 14245, 14265, 14286, 14289, 14299, 14322, 14323, 14326
Обекти с промяна в обстоятелствата:12065, 12808, 13630
Обекти с прекратена категория:14243
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14271
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14410, 14425

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14325, 14336, 14366, 14371, 14396, 14401, 14402, 14404, 14394, 14405, 14332
Категоризирани обекти:14113, 14142, 14144, 14181, 14191, 14226, 14229, 14230, 14233, 14234, 14242, 14249, 14256, 14258, 14262, 14266, 14270, 14273, 14275, 14279, 14295, 14296, 14297, 14300, 14305, 14342
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:14221
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14280, 14321
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14259, 14335, 14340, 14357, 14386, 14391, 14393, 14397, 14398, 14399
Категоризирани обекти:14012, 14128, 14203, 14211, 14212, 14225, 14232, 14235, 14246, 14254, 14260, 14261, 14263, 14264, 14269, 14272, 14346
Обекти с промяна в обстоятелствата:няма
Обекти с прекратена категория:няма
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14282
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14388, 14400

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14318, 14374, 14375, 14378, 14380, 14383, 14384, 14387, 14389, 14352
Категоризирани обекти:14151, 14195, 14217, 14241, 14250, 14255
Обекти с промяна в обстоятелствата:10729, 10865, 11798, 11944, 12162, 13341
Обекти с прекратена категория:14198
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14176
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14377, 14381, 14385

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14306, 14328, 14341, 14342, 14345, 14349, 14350, 14355, 14361, 14362, 14363, 14364, 14365, 14368, 14369, 14370, 14372, 14373
Категоризирани обекти:14079, 14156, 14157, 14194, 14202, 14205, 14206, 14207, 14208, 14219, 14224, 14240, 14247, 14248, 14274
Обекти с промяна в обстоятелствата:12620
Обекти с прекратена категория:14338
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14257
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14357, 14366, 14367, 14371

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14144, 14196, 14197, 14227, 14228, 14275, 14281, 14286, 14297, 14305, 14327, 14329, 14330, 14331, 14333, 14337, 14339, 14343, 14346, 14347, 14351
Категоризирани обекти:13970, 14077, 14124, 14136, 14163, 14165, 14170, 14173, 14174, 14184, 14185, 14193, 14200, 14204, 14220, 14222
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:10043, 11740, 13452
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14068, 14257, 14267, 14271, 14275, 14278, 14281, 14282, 14285, 14286

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14229, 14245, 14267, 14285, 14287, 14298, 14307, 14308, 14309, 14311, 14314, 14315, 14317, 14319, 14320, 14322, 14323, 14326
Категоризирани обекти:14076, 14090, 14096, 14155, 14166, 14167, 14177, 14183, 14186, 14187, 14188, 14189, 14190, 14192, 14199
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14259, 14301, 14310, 14312, 14313, 14318, 14321, 14324, 14325

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14012, 14113, 14134, 14164, 14191, 14221, 14289, 14290, 14291, 14292, 14293, 14295, 14296, 14299, 14300, 14303, 14304
Категоризирани обекти:14071, 14081, 14092, 14120, 14122, 14125, 14126, 14129, 14130, 14132, 14135, 14137, 14150, 14153, 14172, 14175, 14178, 14179
Обекти с промяна в обстоятелствата:12979
Обекти с прекратена категория:9988
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14138, 13962, 14099, 14180
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14280, 14298
Допълнителни решения: 14101

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14142, 14181, 14195, 14224, 14226, 14249, 14258, 14260, 14261, 14262, 14263, 14264, 14265, 14266, 14269, 14270, 14272, 14273, 14274, 14279
Категоризирани обекти:114080, 14108, 14114, 14127, 14131, 14133, 14139, 14140, 14146, 14147, 14148, 14149, 14158, 14159, 14160, 14161, 14168, 14169, 14182
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:10947, 10948, 11792, 14171
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14068, 14257, 14267, 14271, 14275, 14278, 14281, 14282, 14285, 14286

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14219, 14233, 14234, 14240, 14241, 14250, 14254, 14255
Категоризирани обекти:14075, 14078, 14085, 14098, 14105, 14106, 14107, 14109, 14111, 14117, 14123, 14143, 14145
Обекти с промяна в обстоятелствата:12840, 13903
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14227, 14228, 14229, 14245, 14249, 14251

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13970, 14173, 14194, 14204, 14208, 14212, 14217, 14220, 14222
Категоризирани обекти:14064, 14089, 14094, 14102, 14116, 14118, 14119, 14141, 14152, 14162
Обекти с промяна в обстоятелствата:13327, 13328
Обекти с прекратена категория:9878, 13467, 9227
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14065
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14221, 14224, 14226

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14077, 14079, 14128, 14156, 14157, 14174, 14192, 14193, 14198, 14199, 14200
Категоризирани обекти:14057, 14058, 14061, 14062, 14091, 14112, 14121
Обекти с промяна в обстоятелствата:13450, 13865, 9731
Обекти с прекратена категория:9965, 13828, 13841, 13858
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13960, 13928, 14063, 14115
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14195, 14196, 14197

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14090, 14096, 14124, 14143, 14151 14178, 14183, 14184, 14185, 14186, 14187 14188, 14189, 14190
Категоризирани обекти:13943,14054, 14074, 14083, 14087, 14093, 14100, 14103, 14104
Обекти с промяна в обстоятелствата:12616, 13149
Обекти с прекратена категория:10374, 14018
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:няма
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14180, 14181, 14191

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14092, 14150, 14155, 14163, 14165 14166, 14167, 14168, 14169, 14170, 14171 14172, 14175, 14176, 14177, 14179, 14182
Категоризирани обекти:13989, 13994, 14008, 14009, 14021, 14025, 14026, 14028, 14031, 14041, 14044, 14048, 14049, 14050, 14052, 14055, 14059, 14066, 14069, 14073, 14082, 14084, 14086, 14095
Обекти с промяна в обстоятелствата:10114, 12589, 13082, 13513, 13767
Обекти с прекратена категория:13469, 13704, 14020.
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:няма
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14164, 14173, 14174.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14071, 14076, 14081, 14112, 14122 14130, 14131, 14132, 14133, 14135, 14136 14137, 14138, 14139, 14140, 14141, 14145, 14146, 14147, 14148, 14149, 14152, 14153, 14158, 14159, 14160, 14161, 14162
Категоризирани обекти:14017, 14024, 14029, 14035, 14037, 14038, 14039, 14040, 14042, 14043, 14045, 14046, 14047, 14051, 14053, 14056, 14060, 14070, 14072
Обекти с промяна в обстоятелствата:11934
Обекти с прекратена категория:9812, 13857
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13996, 14022
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14124, 14134, 14142, 14143, 14144, 14151, 14154, 14156, 14157

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14109, 14111, 14114, 14117, 14118, 14119, 14120, 14121, 14123, 14125, 14126, 14127, 14129
Категоризирани обекти:13551, 13644, 13879, 13880, 13956, 13990, 13991, 13993, 13998, 13999, 14001, 14011, 14015, 14023, 14027, 14030, 14032, 14033, 14034
Обекти с промяна в обстоятелствата:10150, 10151, 11210, 11407
Обекти с прекратена категория:9812, 13857
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13985
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14110, 14113, 14115, 14122, 14128

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14050, 14054, 14080, 14089, 14091, 14093, 14095, 14098, 14100, 14102, 14103, 14104, 14105, 14106, 14107, 14108.
Категоризирани обекти:13944, 13946, 13947, 13950, 13969, 13973, 14003, 14005, 14013, 14014, 14019, 14036
Обекти с промяна в обстоятелствата:11845, 13299
Обекти с прекратена категория:13506
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:няма
Обекти с издаден дубликат:11205
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14090, 14092, 14096, 14097, 14099, 14101

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14048, 14049, 14059, 14070, 14073, 14074, 14075, 14078, 14082, 14083, 14084, 14085, 14086, 14087, 14088, 14094, 14116
Категоризирани обекти:13941, 13972, 13982, 13992, 14000, 14002, 14007, 14010, 14016, 14067.
Обекти с промяна в обстоятелствата:10108, 11560, 11661, 12344
Обекти с прекратена категория:10431, 10707
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:няма
Обекти с издаден дубликат:13979
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14076, 14077, 14079, 14080, 14081

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13994, 14044, 14051, 14057, 14060, 14061, 14062, 14064, 14065, 14066, 14067, 14069, 14072
Категоризирани обекти:13508, 13816, 13874, 13942, 13948, 13951, 13954, 13963, 13964, 13965, 13977, 13978, 13979, 13980, 13987, 13995, 13997, 14004, 14006
Обекти с промяна в обстоятелствата:13175
Обекти с прекратена категория:13235
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13953, 13899, 13900, 13918
Обекти с издаден дубликат:Няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14063, 14068, 14070, 14071

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14032, 14036, 14037, 14038, 14039, 14040, 14041, 14042, 14043, 14045, 14046, 14047, 14052, 14053, 14056, 14058
Категоризирани обекти:13502, 13529, 13759, 13829, 13923, 13952, 13959, 13961, 13966, 13967, 13971, 13974, 13975, 13976, 13981, 13983, 13984, 13986
Обекти с промяна в обстоятелствата:10452, 10958
Обекти с прекратена категория:13401, 13514, 10044
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13790, 13988
Обекти с издаден дубликат:Няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14012, 14044, 14048, 14049, 14050, 14051, 14054.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13944, 13993, 14020, 14021, 14023, 14024, 14025, 14026, 14028, 14029, 14030, 14031, 14033, 14034, 14035, 14055
Категоризирани обекти:13607, 13861, 13868, 13916, 13917, 13926, 13931, 13936, 13937, 13968
Обекти с промяна в обстоятелствата:10932, 11543, 11649
Обекти с прекратена категория:12575, 13283, 13302, 13306, 13323, 13324, 13388, 13417, 13426, 13468, 13613, 10420, 10421, 8291
Обекти с промяна в обстоятелствата:11418, 12475
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13949, 13870
Обекти с издаден дубликат:Няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14022

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13879, 13943, 13946, 13947, 13950, 13969, 14003, 14008, 14009, 14011, 14013, 14014, 14015, 14016, 14017, 14018, 14019, 14027
Категоризирани обекти:113760, 13815, 13881, 13890, 13903, 13914, 13915, 113929, 13930, 13934, 13945, 13957, 13958
Обекти с промяна в обстоятелствата:11418, 12475
Обекти с прекратена категория:13234, 13366, 13395, 13484, 13498, 13588, 13623, 13669.
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:Няма
Обекти с издаден дубликат:Няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14020

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13551, 13874, 13880, 13963, 13989, 13990, 13991, 13992, 13998, 13999, 14000, 14001, 14002, 14004, 14005, 14007, 14010.
Категоризирани обекти:113648, 13658, 13739, 13748, 13781, 13813, 13848, 113854, 13863, 13893, 13907, 13908, 13913, 13921, 113925, 13933, 13935, 13938, 13939, 13940, 13955.
Обекти с промяна в обстоятелствата:12788, 9026.
Обекти с прекратена категория:11260, 13750, 13442, 13897.
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13911
Обекти с издаден дубликат:10506, 11075
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13993, 13996.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13644, 13759, 13948, 13956, 13975, 13976, 13977, 13978, 13979, 13980, 13981,13982, 13983, 13984, 13985, 13986, 13987, 13988, 13995, 13997, 14006.
Категоризирани обекти:13685, 13751, 13766, 13839, 13850,13864, 13875, 13895, 13898, 13901, 13904, 13906, 13909, 13910, 13912, 13919, 13920, 13924, 13927.
Обекти с прекратена категория:10398.
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13633, 13902, 13922
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13970, 13994.
Обекти с промяна в обстоятелствата:12249.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13502, 13829, 13959, 13961, 13964, 13965, 13966, 13967, 13968, 13971, 13972, 13973, 13974.
Категоризирани обекти:13152, 13720, 13786, 13789, 13806, 13872, 13882, 13883,13884, 13886, 13887, 13891, 13892, 13894, 13905, 13932.
Обекти с промяна в обстоятелствата:12111, 13021.
Обекти с прекратена категория:11092, 10257, 12038, 12072, 13057,8903, 9807, 13888, 13889
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13580, 13599, 13629, 13792
Обекти с издаден дубликат:11113
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13960, 13962, 13963, 13969, 13975.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13508, 13529, 13607, 13760, 13816, 13903, 13941, 13942, 13945, 13949, 13951, 13952, 13953, 13954, 13955, 13957, 13958.
Категоризирани обекти:13730, 13769, 13801, 13823, 13840, 13842, 13845, 13846, 13849, 13853, 13855, 13858, 13859, 13860, 13862, 13865, 13867, 13869, 13871, 13873, 13876, 13877, 13878, 13885.
Обекти с промяна в обстоятелствата:10878.
Обекти с прекратена категория:13847, 13866.
Обекти неподлежащи на категоризиране:Няма
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:Няма
Обекти с издаден дубликат:Няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13928, 13943, 13944, 13946, 13947, 13948, 13950

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13648, 13739, 13748, 13790, 13868, 13923, 13926, 13933, 13934, 13936, 13937, 13938, 13939, 13940
Категоризирани обекти:13719, 13785, 13791, 13805, 13808, 13809, 13814, 13821, 13822, 13824, 13828, 13833, 13834, 13836, 13837, 13838, 13841, 13843, 13844, 13851, 13856, 13857.
Обекти с промяна в обстоятелствата:10590, 12225, 12503, 12504, 12505, 12506, 9974
Обекти с прекратена категория:12362, 13827
Обекти с издаден дубликат:12448
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13918, 13941.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13658, 13861, 13881, 13893, 13913, 13914, 13915, 13916, 13917, 13919, 13920, 13921, 13924, 13925, 13927, 13929, 13930, 13931, 13932, 13935
Категоризирани обекти:13627, 13715, 13775, 13777, 13778, 13787, 13810, 13811, 13825, 13835
Обекти с промяна в обстоятелствата:11097, 12561, 13419, 9264, 9375.
Обекти с прекратена категория:няма
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти неподлежащи на категоризиране:няма
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13896, 13922.
Допълнителни решения: няма

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13685, 13720, 13751, 13766, 13781, 13806, 13813, 13815, 13839, 13848, 13850, 13854, 13863, 13864, 13875, 13890, 13891, 13894, 13895, 13897, 13898, 13901, 13904, 13905, 13906, 13907, 13908, 13909, 13910, 13911, 13912.
Категоризирани обекти:13537, 13592, 13672, 13694, 13734, 13737, 13746, 13764, 13767, 13771, 13773, 13776, 13780, 13782, 13783, 13784, 13788, 13793, 13794, 13795, 13796, 13797, 13798, 13799, 13800, 13802, 13803, 13804, 13807, 13817, 13818, 13819, 13820, 13826.
Обекти с промяна в обстоятелствата:10087, 11537, 11667, 12217, 12653.
Обекти с прекратена категория:9817, 13830, 13831.
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13779, 13131, 13812, 13832.
Обекти с издаден дубликат:Няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13899, 13900, 13902, 13903.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13152, 13882, 13883, 13884, 13885, 13886, 13887, 13888, 13889, 13892.
Категоризирани обекти:13600, 13698, 13726, 13731, 13732, 13745, 13754, 13755, 13756,13757, 13762, 13765.
Обекти с промяна в обстоятелствата:11667.
Обекти с прекратена категория:Няма
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13539, 13758, 13768, 13774.
Обекти с издаден дубликат:Няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13879, 13880, 13881, 13890.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13730, 13769, 13786, 13789, 13840, 13842, 13846, 13849, 13858, 13859, 13860, 13862, 13865, 13866, 13867, 13869, 13871, 13872, 13873, 13876, 13877, 13878.
Категоризирани обекти:13638, 13666, 13709, 13710, 13714, 13718, 13724, 13733, 13736, 13740, 13741, 13742, 13743, 13744, 13752, 13753.
Обекти с промяна в обстоятелствата:12097, 12460, 12809, 13132, 13450.
Обекти с прекратена категория:Няма
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13763, 13606.
Обекти с издаден дубликат:Няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13861, 13863, 13864, 13868, 13870, 13874, 13875.