Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:17849, 17850, 17851, 17852, 17853, 17854, 17855, 17856, 17857, 17858, 17859, 17860, 17861, 17862, 17863, 17864, 17865, 17866, 17867, 17868, 17869, 17870, 17872, 17873, 17874, 17875, 17876
Категоризирани обекти:17670, 17671, 17681, 17728, 17729, 17730, 17732, 17733, 17734, 17737, 17739, 17740, 17745, 17750, 17751, 17752, 17753, 17754, 17755, 17756, 17757
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:15396, 15397, 16118, 17344
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:17810
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:17871

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:17830, 17831, 17832, 17833, 17834, 17836, 17837, 17838, 17839, 17840, 17841, 17842, 17843, 17844, 17845, 17846, 17847, 17848
Категоризирани обекти:17655, 17656, 17687, 17690, 17694, 17695, 17696, 17697, 17698, 17700, 17701, 17702, 17703, 17704, 17705, 17706, 17707, 17708, 17709, 17711, 17712, 17713, 17714, 17716, 17717, 17719, 17720, 17721, 17724, 17725, 17726
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:
Обекти с промяна в обстоятелствата:17105
Обекти с прекратена категория:16359, 17360, 15333, 15479
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:17718
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:17800, 17801, 17802, 17803, 17804, 17805, 17806, 17807, 17808, 17809, 17810, 17811, 17812, 17813, 17814, 17815, 17816, 17818, 17819, 17820, 17821, 17822, 17823, 17825, 17826, 17827
Категоризирани обекти:17664, 17665, 17666, 17667, 17669, 17674, 17675, 17676, 17680, 17684, 17686, 17688, 17693, 17715, 17723
Обекти за потвърждаване на категория по чл 133 от Закона за туризма:
Обекти с промяна в обстоятелствата:15532, 15810, 16853
Обекти с прекратена категория:
Обекти с прекратена открита процедура по категоризиране:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:17817