Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:16119, 16127, 16129, 16132
Категоризирани обекти:15138, 15866, 15960, 15971, 15972, 15985, 15993, 15994, 15996, 15999, 16000, 16002, 16008
Обекти с промяна в обстоятелствата:12832, 15114, 15537
Обекти с прекратена категория:15889
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:16128

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:16087, 16116, 16117, 16118, 16120, 16121, 16122, 16123, 16124
Категоризирани обекти:15798, 15959, 15964, 15968, 15974, 15975, 15976, 15982, 15983, 15984, 15990, 15991, 15992у 15995, 16003
Обекти с промяна в обстоятелствата:14019, 14524
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:15981, 15740, 15881, 15936
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:16115, 16119, 16125

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:16034, 16035, 16061, 16069, 16093, 16094, 16095, 16097, 16098, 16099, 16101, 16102, 16103, 16104, 16105, 16106, 16108, 16109, 16110, 16112, 16113, 16114
Категоризирани обекти:15797, 15799, 15865, 15890, 15902, 15906, 15914, 15920, 15923, 15924, 15925, 15926, 15928, 15929, 15930, 15931, 15932, 15935, 15937, 15938, 15940, 15941, 15943, 15944, 15945, 15946, 15947, 15948, 15949, 15952, 15953, 15954, 15955, 15956, 15957, 15958, 15962, 15963, 15965, 15966, 15969, 15978
Обекти с промяна в обстоятелствата:13577, 13655, 14492, 15033
Обекти с прекратена категория:15766, 14026, 15950, 15961
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:15467, 15656, 15687
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:16096, 16100, 16107, 16111

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:16049, 16078, 16082, 16083, 16084, 16085, 16086, 16088, 16089, 16090, 16091, 16092
Категоризирани обекти:15871, 15888, 15892, 15895, 15901, 15927, 15933, 15934, 15939
Обекти с промяна в обстоятелствата:15288, 15714, 15715
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:16036, 16037, 16062, 16071, 16074, 16076, 16077, 16080, 16081
Категоризирани обекти:15875, 15879, 15880, 15889, 15893, 15904, 15905, 15907, 15912, 15913, 15917, 15918, 15921, 15922
Обекти с промяна в обстоятелствата:13377, 14153, 15140, 15479, 15636
Обекти с прекратена категория:14588, 14593, 14607, 14843, 14852, 14865, 14898, 14945, 14990, 15038, 15092, 15490
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:16060, 16063, 16064, 16065, 16066, 16067, 16068, 16070, 16072, 16073
Категоризирани обекти:15872, 15874, 15876, 15877, 15882, 15883, 15896, 15903, 15908, 15909, 15910, 15919
Обекти с промяна в обстоятелствата:12642, 14217
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:16059, 16061

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15951, 15986, 16007, 16017, 16050, 16051, 16052, 16053, 16054, 16056, 16057, 16058
Категоризирани обекти:15850, 15851, 15853, 15873, 15885, 15886, 15887, 15891, 15894, 15899, 15915
Обекти с промяна в обстоятелствата:13361, 13376, 13833, 14268
Обекти с прекратена категория:14866, 14868
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:16049

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15967, 16019, 16022, 16025, 16028, 16029, 16030, 16031, 16032, 16033, 16038, 16039, 16041, 16044, 16047, 16055
Категоризирани обекти:15826, 15829, 15830, 15838, 15840, 15845, 15847, 15849, 15852, 15854, 15855, 15856, 15857, 15858, 15859, 15860, 15861, 15862, 15864, 15867, 15868, 15869, 15870, 15878, 15884, 15897, 15898, 15911, 15913
Обекти с промяна в обстоятелствата:13978, 14980
Обекти с прекратена категория:16040
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:16034, 16035, 16036, 16037

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:16018, 16020, 16023, 16024, 16026, 16027
Категоризирани обекти:115738, 15800, 15814, 15817, 15819, 15820, 15821, 15822, 15823, 15824, 15835, 15836, 15837, 15842
Обекти с промяна в обстоятелствата:14004
Обекти с прекратена категория:15841
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15987, 15997, 16006, 16009, 16011, 16012, 16014
Категоризирани обекти:115788, 15805, 15806, 15807, 15808, 15811, 15818, 15825, 15827, 15828, 15831, 15833, 15834, 15839, 15843, 15846, 15848
Обекти с промяна в обстоятелствата:10943, 12896, 13226, 14222, 143432
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:16017, 16018, 16019

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15960, 15988, 15989, 15992, 15993, 15994, 15995, 15996, 15998, 15999, 16000, 16001, 16002, 16003, 16004, 16005, 16008, 16010
Категоризирани обекти:115773, 15783, 15791, 15792, 15802, 15803, 15804, 15810, 15812, 15813, 15815, 15832
Обекти с промяна в обстоятелствата:14374
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15997, 16006, 16009

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15970, 15971, 15972, 15973, 15974, 15975, 15976, 15978, 15979, 15981, 15982, 15984, 15985, 15990, 15991
Категоризирани обекти:115675, 15722, 15741, 15763, 15775, 15776, 15777, 15779, 15781, 15782, 15784, 15787, 15789, 15790, 15795, 15796
Обекти с промяна в обстоятелствата:14818, 15062
Обекти с прекратена категория:14737, 15021
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:15785, 14531
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15977, 15986, 15987

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15866, 15902, 15914, 15924, 15959, 15964, 15965, 15966, 15968, 15969
Категоризирани обекти:115755, 15761, 15762, 15768, 15771, 15772, 15778, 15793, 15801
Обекти с промяна в обстоятелствата:12658
Обекти с прекратена категория:14658, 14719, 15980
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:15844
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15967

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15797, 15798, 15799, 15865, 15906, 15920, 15928, 15947, 15952, 15954, 15955, 15956, 15957, 15958, 15961, 15962, 15963
Категоризирани обекти:115746, 15752, 15760, 15766, 15769, 15770, 15786
Обекти с промяна в обстоятелствата:14322, 14938
Обекти с прекратена категория:15900
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15951, 15960

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15890, 15925, 15929, 15930, 15931, 15932, 15933, 15934, 15935, 15939, 15940, 15941, 15943, 15944, 15945, 15946, 15948, 15950
Категоризирани обекти:115652, 15699, 15723, 15730, 15731, 15732, 15735, 15737, 15745, 15747, 15748, 15749, 15753, 15758, 15764, 157652, 15767, 15774
Обекти с промяна в обстоятелствата:14820
Обекти с прекратена категория:12375, 12484, 14887
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:15754
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15936, 15942

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15912, 15919, 15921, 15922, 15923, 15926, 15927
Категоризирани обекти:115704, 15720, 15724, 15727, 15728, 15729, 15734, 15739, 15744, 15751
Обекти с промяна в обстоятелствата:14524, 15369
Обекти с прекратена категория:14160, 14161
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15881, 15920, 15924, 15925

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15829, 15853, 15871, 15872, 15873, 15874,15875, 15876, 15877, 15879, 15880, 15882,15883, 15884, 15885, 15886, 15887, 15888,15889, 15891, 15892, 15893, 15895, 15896,15897, 15898, 15900, 15903, 15904, 15905,15907, 15908, 15909, 15910, 15911, 15913,15915, 15916, 15918
Категоризирани обекти:115486, 15536, 15538, 15600, 15627, 15633, 15635, 15666, 15684, 15685, 15686, 15688, 15689, 15690, 15692, 15694, 15695, 15698, 15705, 15706, 15707, 15708, 15709, 15710, 15711, 15712, 15713, 15714, 15715, 15716, 15717, 15718, 15719, 15721, 15725, 15726, 15733, 15736, 15743, 15756, 15809, 15816
Обекти с промяна в обстоятелствата:14391, 14594
Обекти с прекратена категория:15759
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:15702
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15757, 15890, 15902, 15906, 15914

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15826, 15845, 15847, 15861, 15864, 15867, 15868, 15869, 15870
Категоризирани обекти:115596, 15661, 15671, 15677, 15682, 15691, 15693, 15696, 15697, 15700, 15701
Обекти с промяна в обстоятелствата:15228
Обекти с прекратена категория:15095, 15662
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15797, 15798, 15799, 15844, 15863, 15865, 15866

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15824, 15838, 15840, 15848, 15849, 15850, 15851, 15852, 15854, 15855, 15856, 15857, 15858, 15878
Категоризирани обекти:115580, 15592, 15621, 15657, 15672, 15676, 15679
Обекти с промяна в обстоятелствата:15103, 15230, 15405
Обекти с прекратена категория:13098, 14762
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15762

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15738, 15816, 15817, 15818, 15819, 15820, 15821, 15822, 15823, 15825, 15827, 15828, 15830, 15831, 15832, 15833, 15834, 15839, 15841, 15842, 15843
Категоризирани обекти:115643, 15644, 15649, 15650, 15658, 15660, 15663, 15669, 15678
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:15604
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15826, 15829

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15722, 15788, 15800, 15805, 15806,15807, 15808, 15810, 15811, 15812, 15813, 15814, 15815
Категоризирани обекти:115624, 15631, 15653, 15654, 15655, 15664, 15665, 15667, 15668
Обекти с промяна в обстоятелствата:12769, 15235
Обекти с прекратена категория:13006
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:15659
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15773, 15783, 15791, 15796, 15801, 15802, 15803, 15804, 15809
Категоризирани обекти:115605, 15610, 15611, 15614, 15616, 15619, 15620, 15623, 15625, 15628, 15629, 15630, 15634, 15637, 15639, 15641, 15642, 15646, 15647, 15648, 15673, 15674
Обекти с промяна в обстоятелствата:12303, 13548, 13549, 14003
Обекти с прекратена категория:15604
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:15615
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15788

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15675, 15755, 15761, 15776, 15779, 15780, 15781, 15782, 15785, 15786, 15787, 15789, 15790, 15792, 15793
Категоризирани обекти:115526, 15589, 15599, 15601, 15602, 15606, 15608, 15609, 15613, 15632, 15636, 15640, 15651, 15670, 15681
Обекти с промяна в обстоятелствата:13672
Обекти с прекратена категория:15680, 15794
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15699, 15762, 15763, 15768, 15769, 15770, 15771, 15772, 15774, 15775, 15778
Категоризирани обекти:115587, 15591, 15617
Обекти с промяна в обстоятелствата:12496, 12810
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15773

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15735, 15745, 15747, 15748, 15752, 15753, 15754, 15756, 15758, 15759, 15760, 15764, 15765, 15767
Категоризирани обекти:115550, 15595, 15597, 15598, 15607, 15612, 15626, 15645
Обекти с промяна в обстоятелствата:13903, 14861
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15750, 15755

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15730, 15731, 15732, 15734, 15736, 15737, 15739, 15744, 15746, 15749, 15751
Категоризирани обекти:115548, 15549, 15555, 15576, 15577, 15579, 15581, 15618
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:14717, 15236, 15009, 12236, 12248
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15738, 15740

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15688, 15702, 15704, 15714, 15715, 15718, 15721, 15723, 15724, 15725, 15727, 15728, 15729
Категоризирани обекти:1155,33, 15553, 15556, 15559, 15560, 15561, 15567, 15568, 15571, 15572, 15573, 15585, 15590, 15593, 15638
Обекти с промяна в обстоятелствата:12594, 12907, 13097, 13165, 13176, 14673
Обекти с прекратена категория:14448, 15362, 15557, 15558, 15703
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15722

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15486, 15635, 15652, 15666, 15690, 15705, 15706, 15707, 15708, 15709, 15710, 15711
Категоризирани обекти:115479, 15554, 15565, 15566, 15578
Обекти с промяна в обстоятелствата:13250
Обекти с прекратена категория:15544
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:15588, 15540
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15703, 15704

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15536, 15621, 15627, 15633, 15694, 15695, 15696, 15697, 15698, 15700, 15701
Категоризирани обекти:115509, 15510, 15521, 15530, 15531, 15534, 15537, 15539, 15543, 15546, 15562, 15570, 15583, 15594
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:14464, 15535, 15584
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:15574, 15622
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15699

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15600, 15674, 15686, 15689, 15691, 15692, 15693
Категоризирани обекти:115447у 15503, 15514, 15515, 15518, 15525, 15541, 15551, 15564, 15582
Обекти с промяна в обстоятелствата:12653, 13059
Обекти с прекратена категория:14308, 14309
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15687, 15688, 15690

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15605, 15610, 15611, 15614, 15616, 15617, 15619, 15620, 15623, 15626, 15628, 15629, 15632, 15634, 15636, 15637, 15638, 15639, 15640, 15641, 15642, 15645, 15646, 15647, 15648
Категоризирани обекти:115435, 15436, 15437, 15443, 15463, 15468, 15475, 15485, 15491, 15493, 15496
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:15427
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:15523
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15621, 15622, 15624, 15627, 15630, 15633, 15635, 15643

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15598, 15599, 15601, 15608, 15609, 15612, 15613, 15615
Категоризирани обекти:115395, 15403, 15413, 15426, 15428, 15429, 15473, 15494, 15497, 15512, 15575
Обекти с промяна в обстоятелствата:10547, 13654, 13813, 14490
Обекти с прекратена категория:14028
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:15547
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15596, 15600, 15606

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15584, 15585, 15587, 15589, 15590, 15591, 15594, 15595
Категоризирани обекти:115394, 15410, 15414, 15415, 15433, 15449, 15450, 15452, 15460, 15462, 15464, 15470, 15484, 15498, 15501, 15513
Обекти с промяна в обстоятелствата:13043, 13126, 13674, 13755, 15282
Обекти с прекратена категория:13916
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:15458
Обекти с издаден дубликат:13917
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15586

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15548, 15549, 15550, 15555, 15575, 15576, 15577, 15578, 15579, 15581, 15582, 15583
Категоризирани обекти:115383, 15389, 15392, 15411, 15431, 15432, 15444, 15465
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:11853, 9997, 15455
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:15504
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15580

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15503, 15510, 15551, 15553, 15554, 15556, 15557, 15558, 15559, 15560, 15561, 15562, 15563, 15564, 15565, 15566, 15567, 15568, 15569, 15570, 15571, 15572
Категоризирани обекти:115379, 15400, 15448, 15451, 15456, 15459, 15477
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:12913, 14165
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15550, 15574

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15479, 15509, 15521, 15522, 15524, 15525, 15527, 15529, 15530, 15531, 15532, 15533, 15534, 15535, 15537, 15539, 15540, 15541, 15542, 15543, 15544, 15545, 15546
Категоризирани обекти:115335, 15382, 15384, 15399, 15402, 15404, 15405, 15416, 15420, 15421, 15423, 15425, 15430, 15434, 15445, 15446, 15457, 15469, 15472
Обекти с промяна в обстоятелствата:13021, 13132, 14259, 14809
Обекти с прекратена категория:13268, 13912, 15160, 10976, 14008, 14029, 15024, 15074
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15523, 15536, 15538, 15547, 15548, 15549

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15447, 15455, 15502, 15508, 15513, 15514, 15515, 15516, 15517, 15518, 15519, 15520
Категоризирани обекти:115294, 15295, 15354, 15362, 15369, 15370, 15377, 15386, 15388, 15391, 15396, 15397, 15398, 15406, 15408, 15409, 15419, 15422, 15424, 15440, 15442, 15495
Обекти с промяна в обстоятелствата:11106, 14403
Обекти с прекратена категория:11259, 15417, 15418, 15366
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15503, 15504, 15509

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15435, 15436, 15437, 15438, 15439, 15480, 15481, 15483, 15484, 15487, 15490, 15491, 15492, 15494, 15495, 15498, 15499, 15500, 15507, 15511, 15512
Категоризирани обекти:115254, 15333, 15334, 15342, 15350, 15355, 15361, 15364, 15368, 15372, 15375, 15380, 15381, 15385, 15387, 15390, 15401, 15412
Обекти с промяна в обстоятелствата:14524, 14980, 15126
Обекти с прекратена категория:14801
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:15317
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15486

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15415, 15444, 15449, 15454, 15471, 15472, 15473, 15474, 15476, 15478, 15482, 15489, 15496, 15497
Категоризирани обекти:115316, 15320, 15321, 15329, 15336, 15339, 15340, 15341, 15357, 15358, 15359, 15365, 15371, 15374, 15376, 15378, 15393
Обекти с промяна в обстоятелствата:13174, 15189
Обекти с прекратена категория:13002, 13292, 13293
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15479, 15480

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15391, 15429, 15443, 15462, 15463, 15464, 15465, 15468, 15469, 15470
Категоризирани обекти:115312, 15319, 15327, 15330, 15332, 15345, 15346, 15349, 15353, 15373
Обекти с промяна в обстоятелствата:12303, 13548, 14003, 14026, 14285, 14511, 14924
Обекти с прекратена категория:11247, 15290, 15318
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15467

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15395, 15405, 15421, 15446, 15448, 15450, 15451, 15452, 15457, 15459, 15460
Категоризирани обекти:115270, 152825, 15288, 15303, 15306, 15309, 15315, 15323, 15326, 15343, 15344, 15347
Обекти с промяна в обстоятелствата:12379
Обекти с прекратена категория:15453, 15466
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:13330
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15447, 15449, 15455, 15458, 15461

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15375, 15400, 15401, 15402, 15403, 15404, 15406, 15408, 15409, 15411, 15413, 15414, 15416, 15417, 15418, 15419, 15420, 15422, 15423, 15424, 15425, 15426, 15427, 15428, 15430, 15431, 15432, 15433, 15440, 15442, 15445
Категоризирани обекти:115250, 15267, 15272, 15280, 15292, 15301, 15325, 15328, 15352
Обекти с промяна в обстоятелствата:12284, 13147, 13549, 14652
Обекти с прекратена категория:11901, 15363
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:13330
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15407, 15415, 15429, 15435, 15436, 15437, 15438, 15439, 15441, 15443, 15444

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15383, 15384, 15385, 15386, 15388, 15389, 15390, 15392, 15393, 15396, 15397, 15398, 15399
Категоризирани обекти:115263, 15279, 15293, 15296, 15297, 15313, 15324, 15348, 15351, 15356, 15360, 15367
Обекти с промяна в обстоятелствата:14503, 14682
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:15302
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15391, 15395
Обекти неподлежащи на категоризиране15285

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15335, 15370, 15377, 15379, 15380, 15381, 15382
Категоризирани обекти:115287, 15298, 15310, 15311, 15314, 15322, 15331
Обекти с промяна в обстоятелствата:11142, 13137
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:15308
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15375

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15330, 15349, 15362, 15368, 15372, 15373, 15374, 15376, 15378
Категоризирани обекти:115256, 15268, 15271, 15286, 15291, 15299, 15337
Обекти с промяна в обстоятелствата:12533, 13739, 13912
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15363, 15366

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15294, 15332, 15355, 15356, 15364, 15365, 15367, 15369, 15371
Категоризирани обекти:115080, 15241, 15244, 15245, 15246, 15248, 15255, 15259, 15260, 15265, 15266, 15269, 15273, 15274, 15277, 15278, 15281, 15284, 15300, 15304
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:14871, 15185, 15289
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15254, 15285, 15312, 15327, 15333, 15340, 15341, 15342, 15343, 15344, 15345, 15346, 15347, 15350, 15352, 15353, 15354, 15357, 15358, 15359, 15360
Категоризирани обекти:115235, 15236, 15237, 15238, 15242, 15247, 15251, 15252, 15257, 15261, 15262
Обекти с промяна в обстоятелствата:12224, 12685, 13338, 14509, 14524, 14985
Обекти с прекратена категория:13869, 15100, 15210, 15229
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:15169
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15349, 15355

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15323, 15329, 15331, 15334, 15336, 15337
Категоризирани обекти:115211, 15227, 15240, 15243, 15249, 15264
Обекти с промяна в обстоятелствата:14558
Обекти с прекратена категория:15253
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15330, 15332, 15335

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15314, 15316, 15319, 15322, 15324, 15325, 15328
Категоризирани обекти:115128, 15189, 15202, 15216, 15220, 15221, 15222, 15224, 15228, 15230, 15231, 15233, 15234
Обекти с промяна в обстоятелствата:12852, 13864
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15312, 15317, 15323

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15286, 15299, 15306, 15309, 15310, 15311, 15313, 15315, 15318
Категоризирани обекти:115076, 15129, 15135, 15137, 15173, 15181, 15204, 15205, 15209, 15212, 15214, 15217, 15218, 15226, 15232, 15239
Обекти с промяна в обстоятелствата:13555
Обекти с прекратена категория:15275, 15276
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:15258
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15308

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15259, 15270, 15274, 15282, 15284, 15287, 15288, 15292, 15293, 15296, 15297, 15298, 15300, 15301, 15302, 15303, 15304
Категоризирани обекти:15196, 15197, 15198, 15199, 15200, 15203, 15207, 15208, 15213, 15215, 15219, 15223
Обекти с промяна в обстоятелствата:12779, 13397
Обекти с прекратена категория:13564, 13565, 15283
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15285, 15286, 15289, 15290, 15294, 15295, 15299

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15265, 15267, 15268, 15269, 15272, 15273, 15277, 15278, 15279, 15280, 15281
Категоризирани обекти:114986, 15114, 15139, 15159, 15174, 15182, 15183, 15184, 15186, 15188, 15190, 15191, 15192, 15193, 15194, 15195, 15201, 15206
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:15065, 15096, 15110, 15225
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15185, 15243, 15260, 15261, 15262, 15263, 15264, 15266, 15271
Категоризирани обекти:115022, 15161, 15163, 15165, 15166, 15167, 15168, 15171, 15172, 15175, 15176, 15177, 15178, 15179, 15180
Обекти с промяна в обстоятелствата:12132, 13705, 14608
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15259

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15080, 15211, 15247, 15250, 15251, 15252, 15255, 15256, 15257
Категоризирани обекти:115067, 15085, 15104, 15113, 15131, 15132, 15134, 15140, 15141, 15142, 15143, 15144, 15145, 15146, 15147, 15148, 15149, 15150, 15151, 15152, 15153, 15154, 15155, 15156, 15157, 15160, 15162, 15164, 15170, 15187
Обекти с промяна в обстоятелствата:11269, 12556
Обекти с прекратена категория:12771
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15253, 15254, 15258

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15128, 15202, 15210, 15236, 15237, 15238, 15240, 15241, 15242, 15244, 15249
Категоризирани обекти:115117, 15124, 15125, 15126, 15127, 15130, 15133, 15136
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15135, 15137, 15169, 15224, 15226, 15227, 15229, 15230, 15231, 15232, 15233, 15234, 15235, 15239
Категоризирани обекти:15020, 15035, 15038, 15039, 15057, 15061, 15091, 15093, 15094, 15095, 15098, 15099, 15100, 15101, 15103, 15106, 15107, 15108, 15109, 15111, 15112, 15115, 15116, 15118, 15120, 15121, 15122, 15123
Обекти с промяна в обстоятелствата:11973
Обекти с прекратена категория:11150
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:15119
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15225

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15076, 15129, 15165, 15215, 15216, 15217, 15220, 15221, 15222, 15223, 15228
Категоризирани обекти:115024, 15029, 15045, 15062, 15066, 15068, 15081, 15084, 15086, 15087, 15089, 15090, 15092, 15097, 15102
Обекти с промяна в обстоятелствата:14669
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15173, 15181, 15189, 15197, 15199, 15203, 15206, 15207, 15208, 15209, 15212, 15213, 15214
Категоризирани обекти:115063, 15064, 15070, 15071, 15072, 15073, 15074, 15078, 15079, 15088, 15105, 15158
Обекти с промяна в обстоятелствата:13601
Обекти с прекратена категория:14991, 15077
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:15044
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15202, 15211

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14986, 15194, 15195, 15196, 15198, 15200, 15201
Категоризирани обекти:114288, 14974, 15000, 15037, 15048, 15049, 15050, 15053, 15075, 15082, 15083
Обекти с промяна в обстоятелствата:13458
Обекти с прекратена категория:14372, 12906, 14422, 14476
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14911, 14932, 14954
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15197

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15114, 15139, 15159, 15174, 15182, 15183, 15184, 15186, 15188, 15190, 15191, 15192, 15193
Категоризирани обекти:114844, 15018, 15042, 15046, 15047, 15051, 15052, 15054, 15055, 15056, 15058, 15060
Обекти с промяна в обстоятелствата:14682
Обекти с прекратена категория:10432, 10433, 10434, 10537, 10538, 10671, 10833, 10834, 10835, 11151, 11152, 11153, 11154
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15181, 15182, 15189

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15022, 15161, 15163, 15166, 15167, 15168, 15171, 15172, 15175, 15176, 15177, 15178, 15179, 15180
Категоризирани обекти:115006, 15008, 15009, 15014, 15016, 15027, 15033, 15034, 15041, 15059
Обекти с промяна в обстоятелствата:11986, 14830, 14831
Обекти с прекратена категория:14446, 14447, 14811, 14979
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15165, 15173, 15174

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15067, 15104, 15113, 15131, 15132, 15140, 15141, 15142, 15143, 15144, 15145, 15146, 15147, 15148, 15149, 15150, 15151, 15152, 15153, 15154, 15155, 15156, 15157, 15158, 15160, 15162, 15164, 15170
Категоризирани обекти:14277, 14941, 14980, 14997, 15017, 15025, 15028, 15030, 15031, 15032, 15036, 15040, 15043
Обекти с промяна в обстоятелствата:12133, 13019, 14874
Обекти с прекратена категория:13871
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14832
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15137, 15139, 15159, 15161

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15085, 15117, 15121, 15124, 15125, 15130, 15133, 15134, 15136
Категоризирани обекти:1 14970, 14996, 15001, 15005, 15007, 15010, 15011, 15012, 15013, 15019, 15021, 15023
Обекти с промяна в обстоятелствата:12327, 13795
Обекти с прекратена категория:14279
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15128, 15129, 15131, 15132, 15135

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15091, 15106, 15109, 15115, 15116, 15118, 15119, 15120, 15122, 15123, 15126, 15127
Категоризирани обекти:14927, 14993, 14994, 15003
Обекти с промяна в обстоятелствата:13062
Обекти с прекратена категория:14279
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15076, 15110, 15113, 15114, 15117, 15121, 15124

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15020, 15024, 15035, 15038, 15039, 15081, 15090, 15092, 15093, 15094, 15095, 15097, 15098, 15099, 15100, 15101, 15102, 15103, 15105, 15107, 15108
Категоризирани обекти:14310, 14926, 14942, 14956, 14964, 14972, 14975, 14976, 14977, 15002, 15004
Обекти с промяна в обстоятелствата:12875, 12996, 13864, 13945, 14194, 14323, 9974
Обекти с прекратена категория:10076, 12739, 14188, 9942
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14965, 15026
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15096, 15104

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14974, 14991, 15029, 15062, 15063, 15064, 15066, 15068, 15070, 15071, 15072, 15073, 15074, 15075, 15077, 15078, 15079, 15082, 15083, 15084, 15086, 15087, 15088, 15089
Категоризирани обекти:14949, 14951, 14952, 14953, 14957, 14958, 14959, 14960, 14961, 14962, 14963, 14966, 14968, 14969, 14971, 14973, 14978, 14979, 14981, 14983, 14985, 14987, 14988, 14989, 14990, 14992, 14998, 14999, 15015, 15069
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:13764, 13977, 14802
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15065, 15067, 15080, 15081, 15085, 15091

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14844, 15008, 15009, 15018, 15046, 15047, 15048, 15049, 15050, 15051, 15052, 15053, 15054, 15055, 15056, 15058, 15059, 15060, 15069
Категоризирани обекти:14914, 14934, 14936, 14937, 14939, 14940, 14944, 14945, 14946, 14947, 14948, 14950, 14967
Обекти с промяна в обстоятелствата:13856, 14567
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14626, 14667
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15044, 15064

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:15025, 15027, 15028, 15030, 15031, 15032, 15033, 15034, 15036, 15037, 15040, 15041, 15042, 15043
Категоризирани обекти:14877, 14919, 14920, 14921, 14924, 14925, 14935, 14938, 14943, 14955
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:11466, 12774, 12800, 11345, 12171, 12230, 12555
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14984
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15026, 15029, 15035, 15038, 15039

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14941, 14975, 14980, 14997, 15006, 15007, 15012, 15013, 15014, 15015, 15016, 15017, 15019, 15021, 15023
Категоризирани обекти:14839, 14885, 14891, 14901, 14903, 14906, 14907, 14908, 14909, 14915, 14916, 14917, 14918, 14922, 14923, 14928, 14929, 14930
Обекти с промяна в обстоятелствата:14322, 14864
Обекти с прекратена категория:14933
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14894
Обекти с издаден дубликат:12076
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15020, 15022,15024

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14970, 15001, 15002, 15004, 15005, 15010, 15011
Категоризирани обекти:14593, 14852, 14892, 14893, 14896, 14897, 14898, 14900, 14902, 14905, 14910, 14912, 14913, 14931
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:14343, 14542, 14899, 14982
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:15008, 15009

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14310, 14927, 14956, 14964, 14965, 14972, 14988, 14989, 14990, 14992, 14993, 14994, 14996, 14998, 14999, 15003
Категоризирани обекти:14704, 14792, 14809, 14830, 14831, 14836, 14845, 14855, 14856, 14860, 14865, 14870, 14871, 14872, 14873, 14874, 14875, 14876, 14878, 14879, 14882, 14883, 14884, 14887, 14888, 14889, 14895
Обекти с промяна в обстоятелствата:13697
Обекти с прекратена категория:13349, 14795
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14863, 14886
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14982, 14986, 14991

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14926, 14957, 14969, 14971, 14973, 14976, 14977, 14978, 14979, 14981, 14983, 14985, 14987
Категоризирани обекти:14576, 14781, 14838, 14841, 14846, 14848, 14849, 14853, 14854, 14867, 14868, 14869
Обекти с промяна в обстоятелствата:13042
Обекти с прекратена категория:14808
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14970, 14972, 14974, 14975, 14980, 14984

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14944, 14949, 14951, 14952, 14953, 14955, 14958, 14959, 14960, 14961, 14962, 14963, 14966, 14967, 14968
Категоризирани обекти:14824, 14829, 14835, 14842, 14847, 14850, 14857, 14861, 14862, 14866
Обекти с промяна в обстоятелствата:11129, 12168
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14890, 14904
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14954, 14956, 14957, 14964, 14965

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14914, 14934, 14935, 14936, 14937, 14938, 14939, 14940, 14943, 14945, 14946, 14947, 14948, 14950
Категоризирани обекти:14737, 14800, 14805, 14806, 14807, 14811, 14818, 14833, 14837, 14843
Обекти с промяна в обстоятелствата:13156
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14381, 14600, 14708
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14932, 14933, 14941

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14839, 14877, 14885, 14915, 14916, 14917, 14918, 14919, 14920, 14921, 14922, 14923, 14924, 14925, 14928, 14929, 14930, 14931
Категоризирани обекти:14765, 14793,14794, 14797, 14799, 14803, 14804, 14810, 14821, 14822, 14823, 14826, 14840, 14851, 14859
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:14351
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14812
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14926, 14927

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14891, 14897, 14901, 14902, 14903, 14905, 14906, 14907, 14908, 14909, 14910, 14912, 14913
Категоризирани обекти:14558, 14669, 14716, 14782, 14802, 14813, 14814, 14815, 14819, 14820, 14825, 14827, 14828, 14858, 14864
Обекти с промяна в обстоятелствата:12459, 13041, 14057
Обекти с прекратена категория:14778
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14788
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14904, 14911, 14914

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14841, 14852, 14892, 14893, 14894, 14895, 14896, 14898, 14899, 14900
Категоризирани обекти:14750, 14757, 14766, 14767, 14768, 14779, 14780, 14783, 14789, 14791, 14816, 14834
Обекти с промяна в обстоятелствата:12435, 13753
Обекти с прекратена категория:13861, 14110, 14332, 14772
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14890, 14891

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14593, 14704, 14860, 14871, 14872, 14873, 14874, 14875, 14876, 14878, 14879, 14882, 14883, 14884, 14886, 14887, 14888, 14889
Категоризирани обекти:14753, 14762, 14774, 14775, 14777, 14787, 14798, 14801, 14817
Обекти с промяна в обстоятелствата:12046, 12134
Обекти с прекратена категория:12448, 14012, 14035, 14104, 14119, 14121, 14124, 14126, 14127, 14163, 14262, 14340, 14393, 14402, 14405, 14420
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14444, 14755
Обекти с издаден дубликат:14416, 14417
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14877, 14885

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14830, 14831, 14845, 14863, 14870
Категоризирани обекти:14727, 14751, 14752, 14769, 14770, 14771, 14776, 14785, 14786, 14796
Обекти с промяна в обстоятелствата:14428
Обекти с прекратена категория: 13000, 13489, 14095
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14613
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:
Допълнителни решения: 14095

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14576, 14792, 14835, 14836, 14843, 14850, 14853, 14854, 14856, 14857, 14858, 14859, 14861, 14862, 14864, 14865, 14866, 14867, 14868, 14869
Категоризирани обекти:14622, 14709, 14723, 14735, 14738, 14743, 14754, 14758, 14759, 14760, 14761, 14784
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14663
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14844, 14860, 14863

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14765, 14781, 14793, 14795, 14808, 14829, 14833, 14837, 14838, 14842, 14846, 14847, 14848, 14849, 14851
Категоризирани обекти:14657, 14688, 14692, 14717, 14725, 14726, 14734, 14740, 14745, 14746, 14747, 14756, 14773
Обекти с промяна в обстоятелствата:10015, 12446
Обекти с прекратена категория:14656
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14684, 14631, 14718, 14790
Обекти с издаден дубликат:12151
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14835, 14836, 14839, 14841, 14845, 14852
Допълнителни решения:8743

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14813, 14814, 14815, 14822, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, 14828, 14834
Категоризирани обекти:14628, 14689, 14698, 14707, 14715, 14719, 14722, 14729, 14730, 14736, 14739, 14741, 14742, 14744, 14748
Обекти с промяна в обстоятелствата:12467, 13012, 13515
Обекти с прекратена категория:13829, 14468
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14763, 14764
Обекти с издаден дубликат:12698, 12699
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14829, 14830, 14831, 14832

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14558, 14737, 14799, 14800, 14801, 14802, 14803, 14804, 14805, 14806, 14807, 14809, 14810, 14811, 14812, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821
Категоризирани обекти:1 14651, 14673, 14687, 14697, 14700, 14706, 14711, 14714, 14728, 14731
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:13829, 14468
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14683
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14808, 14813, 14814

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14791, 14794, 14796, 14797, 14798
Категоризирани обекти:14476, 14539, 14637, 14638, 14643,14647, 14653, 14658, 14680, 14681, 14696, 14712, 14724, 14732.
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14792, 14793, 14795

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14669, 14716, 14777, 14778, 14779, 14780, 14782, 14783, 14784, 14785, 14786, 14787, 14788, 14789
Категоризирани обекти:14186, 14630, 14635, 14654, 14674, 14686, 14690, 14691, 14693, 14694, 14695, 14702, 14721, 14733
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:14629
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14671
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14781, 14790

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14656, 14725, 14750, 14751, 14752, 14753, 14754, 14756, 14757, 14758, 14759, 14760, 14761, 14762, 14766, 14767, 14768, 14769, 14770, 14771, 14772, 14773, 1477414775, 14776
Категоризирани обекти:14609, 14610, 14624, 14627, 14632, 14634, 14636, 14644, 14659, 14682, 14685, 14701, 14703, 14705, 14710, 14713
Обекти с промяна в обстоятелствата:12299, 12364, 12406, 14334
Обекти с прекратена категория:14569, 14385, 10230, 11872, 13064, 13780, 14749, 14621
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14755, 14763, 14764, 14765, 14777, 14778

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14673, 14721, 14722, 14723, 14724, 14727, 14728, 14729, 14730, 14731, 14732, 14734, 14735, 14736, 14738, 14739, 14740, 14741, 14742, 14743, 14744, 14745, 14746, 14747, 14748, 14749
Категоризирани обекти:14601, 14602, 14603, 14606, 14620, 14623, 14625, 14639, 14645, 14646, 14648, 14649, 14650, 14652, 14655, 14660, 14661, 14662, 14664, 14668, 14670, 14672, 14675, 14677, 14678, 14679, 14699, 14720
Обекти с промяна в обстоятелствата:11348, 12093, 12458, 13076, 13421, 13422, 9478
Обекти с прекратена категория:14389, 14174
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14568
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14737

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14601, 14602, 14622, 14628, 14636, 14657, 14663, 14674, 14684, 14685, 14686, 14687, 14688, 14689, 14690, 14691, 14692, 14693, 14694, 14695, 14696, 14697, 14698, 14699, 14700, 14701, 14702, 14703, 14705, 14706, 14707, 14709, 14710, 14711, 14712, 14713, 14714, 14715, 14717, 14719, 14720, 14726, 14733
Категоризирани обекти:14464, 14490, 14524, 14542, 14556, 14560, 14566, 14572, 14573, 14578, 14580, 14581, 14582, 14584, 14588, 14589, 14591, 14592, 14594, 14595, 14596, 14597, 14598, 14599, 14605, 14607, 14611, 14612, 14614, 14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14633, 14640, 14641, 14642, 14665, 14666, 14676
Обекти с промяна в обстоятелствата:10081, 10406, 12005, 13919
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14604
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14683, 14704, 14708, 14716, 14718, 14721, 14722.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14476, 14637, 14638, 14649, 14650, 14651, 14652, 14653, 14654, 14655, 14658, 14659, 14660, 14661, 14662, 14664, 14665, 14666, 14668, 14670, 14672, 14675, 14676, 14677, 14678, 14679, 14680, 14681, 14682
Категоризирани обекти:12985, 14481, 14505, 14526, 14527, 14540, 14543, 14545, 14554, 14562, 14563, 14564, 14565, 14569, 14570, 14574, 14577, 14579, 14590
Обекти с промяна в обстоятелствата:9487
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14568
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14663, 14667, 14669, 14671, 14673, 14674

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14539, 14620, 14629,14630, 14632, 14633, 14634, 14635, 14639, 14640, 14641, 14642, 14643, 14644, 14645, 14646, 14647, 14648
Категоризирани обекти:1 14508, 14535, 14546, 14549, 14555, 14567, 14585, 14586, 14587, 14608
Обекти с промяна в обстоятелствата:10521
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:13783, 13784
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14626, 14631, 14636,14637, 14638.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14609, 14611, 14617, 14621, 14623, 14624, 14625, 14627
Категоризирани обекти:14283, 14480, 14493, 14506, 14513, 14532, 14533, 14534, 14541, 14548, 14550, 14552, 14553, 14559
Обекти с промяна в обстоятелствата:10902, 12721
Обекти с прекратена категория:12189, 12190, 13393, 13989, 14501
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14622, 14628, 14629.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14603, 14610, 14612, 14614, 14615, 14616, 14618, 14619.
Категоризирани обекти:14432, 14474, 14483, 14484, 14485, 14491, 14502, 14503, 14507, 14510, 14511, 14512, 14517, 14519, 14520, 14523, 14528, 14529, 14530, 14537, 14547, 14551, 14561, 14571.
Обекти с промяна в обстоятелствата:10562, 11718
Обекти с прекратена категория:10324, 12014.
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14557
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14601, 14602, 14609, 14613, 14617, 14620.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14464, 14490, 14595, 14596, 14597, 14598, 14599, 14604, 14605, 14606, 14607, 14608
Категоризирани обекти:14454, 14472, 14479, 14486, 14495, 14496, 14498, 14516, 14518, 14522, 14525, 14536, 14538, 14544.
Обекти с промяна в обстоятелствата:11899, 12954, 14359
Обекти с прекратена категория:13237, 13238, 14158.
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14583, 14600.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14556, 14560, 14580, 14581, 14585, 14586, 14587, 14588, 14589, 14591, 14592, 14594
Категоризирани обекти:14097, 14110, 14301, 14353, 14409, 14428, 14450, 14456, 14458, 14462, 14463, 14466, 14467, 14469, 14471, 14473, 14477, 14478, 14487, 14488, 14489, 14492, 14494, 14497, 14499, 14500, 14504, 14509, 14514, 14515
Обекти с промяна в обстоятелствата:10775, 11735, 11782, 1179+8, 14086
Обекти с прекратена категория:14025, 14306, 14072, 14131
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14465
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14576, 14593.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:129856, 14493, 14505, 14524, 14554, 14555, 14562, 14563, 14564, 14565, 14566, 14567, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14574, 14577, 14578, 14579, 14582, 14584, 14590
Категоризирани обекти:14348, 14352, 14390, 14420, 14427, 14434, 14436, 14437, 14438, 14439, 14440, 14441, 14442, 14443, 14445, 14446, 14447, 14448, 14449, 14457, 14459, 14460, 14461, 14468, 14470, 14482
Обекти с промяна в обстоятелствата:12012, 13151, 13377
Обекти с прекратена категория:13615, 14078, 14575
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13364, 12574, 14215, 14475, 14521
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14568

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14517, 14547, 14548, 14549, 14550, 14551, 14552, 14553, 14559, 14561
Категоризирани обекти:14313, 14324, 14356, 14358, 14377, 14403, 14406, 14410, 14418, 14422, 14423, 14429, 14430, 14451, 14452, 14453, 14455
Обекти с промяна в обстоятелствата:14160, 14161
Обекти с прекратена категория:13430, 14399
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14407
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14554, 14555, 14556, 14557, 14558, 14560

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14474, 14481, 14491, 14512, 14525, 14526, 14527, 14528, 14529, 14530, 14532, 14533, 14534, 14535, 14536, 14537, 14538, 14540, 14541, 14542, 14543, 14544, 14545, 14546
Категоризирани обекти:1 14209, 14284, 14312, 14325, 14332, 14334, 14344, 14360, 14366, 14371, 14376, 14379, 14382, 14385, 14394, 14395, 14396, 14401, 14402, 14404, 14405, 14408, 14411, 14412, 14413, 14414, 14415, 14416, 14417, 14419, 14421, 14424, 14425, 14426, 14433, 14435
Обекти с промяна в обстоятелствата:12799, 12948, 13486, 13662
Обекти с прекратена категория:13615, 14078, 14575
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14531, 14539

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14504, 14506, 14507, 14508, 14509, 14510, 14511, 14513, 14514,14515, 14516, 14518, 14519, 14520, 14522, 14523
Категоризирани обекти:14259, 14335, 14336, 14357, 14389, 14393, 14397, 14398, 14399
Обекти с промяна в обстоятелствата:10351, 11107, 11366, 13191
Обекти с прекратена категория:14387
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14386, 14431
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14505, 14512, 14517, 14521, 14524

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14097, 14110, 14450, 14458, 14480, 14488, 14489, 14495, 14496, 14497, 14498, 14499, 14500, 14501, 14502, 14503
Категоризирани обекти:14302, 14318, 14364, 14375, 14378, 14380, 14383, 14384, 14392
Обекти с промяна в обстоятелствата:11046, 12602
Обекти с прекратена категория:14387
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14068, 14278
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14481