Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14926, 14957, 14969, 14971, 14973, 14976, 14977, 14978, 14979, 14981, 14983, 14985, 14987
Категоризирани обекти:14576, 14781, 14838, 14841, 14846, 14848, 14849, 14853, 14854, 14867, 14868, 14869
Обекти с промяна в обстоятелствата:13042
Обекти с прекратена категория:14808
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14970, 14972, 14974, 14975, 14980, 14984

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14944, 14949, 14951, 14952, 14953, 14955, 14958, 14959, 14960, 14961, 14962, 14963, 14966, 14967, 14968
Категоризирани обекти:14824, 14829, 14835, 14842, 14847, 14850, 14857, 14861, 14862, 14866
Обекти с промяна в обстоятелствата:11129, 12168
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14890, 14904
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14954, 14956, 14957, 14964, 14965

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14914, 14934, 14935, 14936, 14937, 14938, 14939, 14940, 14943, 14945, 14946, 14947, 14948, 14950
Категоризирани обекти:14737, 14800, 14805, 14806, 14807, 14811, 14818, 14833, 14837, 14843
Обекти с промяна в обстоятелствата:13156
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14381, 14600, 14708
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14932, 14933, 14941

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14839, 14877, 14885, 14915, 14916, 14917, 14918, 14919, 14920, 14921, 14922, 14923, 14924, 14925, 14928, 14929, 14930, 14931
Категоризирани обекти:14765, 14793,14794, 14797, 14799, 14803, 14804, 14810, 14821, 14822, 14823, 14826, 14840, 14851, 14859
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:14351
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14812
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14926, 14927

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14891, 14897, 14901, 14902, 14903, 14905, 14906, 14907, 14908, 14909, 14910, 14912, 14913
Категоризирани обекти:14558, 14669, 14716, 14782, 14802, 14813, 14814, 14815, 14819, 14820, 14825, 14827, 14828, 14858, 14864
Обекти с промяна в обстоятелствата:12459, 13041, 14057
Обекти с прекратена категория:14778
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14788
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14904, 14911, 14914

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14841, 14852, 14892, 14893, 14894, 14895, 14896, 14898, 14899, 14900
Категоризирани обекти:14750, 14757, 14766, 14767, 14768, 14779, 14780, 14783, 14789, 14791, 14816, 14834
Обекти с промяна в обстоятелствата:12435, 13753
Обекти с прекратена категория:13861, 14110, 14332, 14772
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14890, 14891

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14593, 14704, 14860, 14871, 14872, 14873, 14874, 14875, 14876, 14878, 14879, 14882, 14883, 14884, 14886, 14887, 14888, 14889
Категоризирани обекти:14753, 14762, 14774, 14775, 14777, 14787, 14798, 14801, 14817
Обекти с промяна в обстоятелствата:12046, 12134
Обекти с прекратена категория:12448, 14012, 14035, 14104, 14119, 14121, 14124, 14126, 14127, 14163, 14262, 14340, 14393, 14402, 14405, 14420
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14444, 14755
Обекти с издаден дубликат:14416, 14417
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14877, 14885

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14830, 14831, 14845, 14863, 14870
Категоризирани обекти:14727, 14751, 14752, 14769, 14770, 14771, 14776, 14785, 14786, 14796
Обекти с промяна в обстоятелствата:14428
Обекти с прекратена категория: 13000, 13489, 14095
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14613
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:
Допълнителни решения: 14095

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14576, 14792, 14835, 14836, 14843, 14850, 14853, 14854, 14856, 14857, 14858, 14859, 14861, 14862, 14864, 14865, 14866, 14867, 14868, 14869
Категоризирани обекти:14622, 14709, 14723, 14735, 14738, 14743, 14754, 14758, 14759, 14760, 14761, 14784
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14663
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14844, 14860, 14863

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14765, 14781, 14793, 14795, 14808, 14829, 14833, 14837, 14838, 14842, 14846, 14847, 14848, 14849, 14851
Категоризирани обекти:14657, 14688, 14692, 14717, 14725, 14726, 14734, 14740, 14745, 14746, 14747, 14756, 14773
Обекти с промяна в обстоятелствата:10015, 12446
Обекти с прекратена категория:14656
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14684, 14631, 14718, 14790
Обекти с издаден дубликат:12151
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14835, 14836, 14839, 14841, 14845, 14852
Допълнителни решения:8743

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14813, 14814, 14815, 14822, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, 14828, 14834
Категоризирани обекти:14628, 14689, 14698, 14707, 14715, 14719, 14722, 14729, 14730, 14736, 14739, 14741, 14742, 14744, 14748
Обекти с промяна в обстоятелствата:12467, 13012, 13515
Обекти с прекратена категория:13829, 14468
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14763, 14764
Обекти с издаден дубликат:12698, 12699
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14829, 14830, 14831, 14832

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14558, 14737, 14799, 14800, 14801, 14802, 14803, 14804, 14805, 14806, 14807, 14809, 14810, 14811, 14812, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821
Категоризирани обекти:1 14651, 14673, 14687, 14697, 14700, 14706, 14711, 14714, 14728, 14731
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:13829, 14468
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14683
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14808, 14813, 14814

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14791, 14794, 14796, 14797, 14798
Категоризирани обекти:14476, 14539, 14637, 14638, 14643,14647, 14653, 14658, 14680, 14681, 14696, 14712, 14724, 14732.
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14792, 14793, 14795

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14669, 14716, 14777, 14778, 14779, 14780, 14782, 14783, 14784, 14785, 14786, 14787, 14788, 14789
Категоризирани обекти:14186, 14630, 14635, 14654, 14674, 14686, 14690, 14691, 14693, 14694, 14695, 14702, 14721, 14733
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:14629
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14671
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14781, 14790

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14656, 14725, 14750, 14751, 14752, 14753, 14754, 14756, 14757, 14758, 14759, 14760, 14761, 14762, 14766, 14767, 14768, 14769, 14770, 14771, 14772, 14773, 1477414775, 14776
Категоризирани обекти:14609, 14610, 14624, 14627, 14632, 14634, 14636, 14644, 14659, 14682, 14685, 14701, 14703, 14705, 14710, 14713
Обекти с промяна в обстоятелствата:12299, 12364, 12406, 14334
Обекти с прекратена категория:14569, 14385, 10230, 11872, 13064, 13780, 14749, 14621
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14755, 14763, 14764, 14765, 14777, 14778

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14673, 14721, 14722, 14723, 14724, 14727, 14728, 14729, 14730, 14731, 14732, 14734, 14735, 14736, 14738, 14739, 14740, 14741, 14742, 14743, 14744, 14745, 14746, 14747, 14748, 14749
Категоризирани обекти:14601, 14602, 14603, 14606, 14620, 14623, 14625, 14639, 14645, 14646, 14648, 14649, 14650, 14652, 14655, 14660, 14661, 14662, 14664, 14668, 14670, 14672, 14675, 14677, 14678, 14679, 14699, 14720
Обекти с промяна в обстоятелствата:11348, 12093, 12458, 13076, 13421, 13422, 9478
Обекти с прекратена категория:14389, 14174
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14568
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14737

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14601, 14602, 14622, 14628, 14636, 14657, 14663, 14674, 14684, 14685, 14686, 14687, 14688, 14689, 14690, 14691, 14692, 14693, 14694, 14695, 14696, 14697, 14698, 14699, 14700, 14701, 14702, 14703, 14705, 14706, 14707, 14709, 14710, 14711, 14712, 14713, 14714, 14715, 14717, 14719, 14720, 14726, 14733
Категоризирани обекти:14464, 14490, 14524, 14542, 14556, 14560, 14566, 14572, 14573, 14578, 14580, 14581, 14582, 14584, 14588, 14589, 14591, 14592, 14594, 14595, 14596, 14597, 14598, 14599, 14605, 14607, 14611, 14612, 14614, 14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14633, 14640, 14641, 14642, 14665, 14666, 14676
Обекти с промяна в обстоятелствата:10081, 10406, 12005, 13919
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14604
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14683, 14704, 14708, 14716, 14718, 14721, 14722.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14476, 14637, 14638, 14649, 14650, 14651, 14652, 14653, 14654, 14655, 14658, 14659, 14660, 14661, 14662, 14664, 14665, 14666, 14668, 14670, 14672, 14675, 14676, 14677, 14678, 14679, 14680, 14681, 14682
Категоризирани обекти:12985, 14481, 14505, 14526, 14527, 14540, 14543, 14545, 14554, 14562, 14563, 14564, 14565, 14569, 14570, 14574, 14577, 14579, 14590
Обекти с промяна в обстоятелствата:9487
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14568
Обекти с издаден дубликат:
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14663, 14667, 14669, 14671, 14673, 14674

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14539, 14620, 14629,14630, 14632, 14633, 14634, 14635, 14639, 14640, 14641, 14642, 14643, 14644, 14645, 14646, 14647, 14648
Категоризирани обекти:1 14508, 14535, 14546, 14549, 14555, 14567, 14585, 14586, 14587, 14608
Обекти с промяна в обстоятелствата:10521
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:13783, 13784
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14626, 14631, 14636,14637, 14638.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14609, 14611, 14617, 14621, 14623, 14624, 14625, 14627
Категоризирани обекти:14283, 14480, 14493, 14506, 14513, 14532, 14533, 14534, 14541, 14548, 14550, 14552, 14553, 14559
Обекти с промяна в обстоятелствата:10902, 12721
Обекти с прекратена категория:12189, 12190, 13393, 13989, 14501
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14622, 14628, 14629.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14603, 14610, 14612, 14614, 14615, 14616, 14618, 14619.
Категоризирани обекти:14432, 14474, 14483, 14484, 14485, 14491, 14502, 14503, 14507, 14510, 14511, 14512, 14517, 14519, 14520, 14523, 14528, 14529, 14530, 14537, 14547, 14551, 14561, 14571.
Обекти с промяна в обстоятелствата:10562, 11718
Обекти с прекратена категория:10324, 12014.
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14557
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14601, 14602, 14609, 14613, 14617, 14620.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14464, 14490, 14595, 14596, 14597, 14598, 14599, 14604, 14605, 14606, 14607, 14608
Категоризирани обекти:14454, 14472, 14479, 14486, 14495, 14496, 14498, 14516, 14518, 14522, 14525, 14536, 14538, 14544.
Обекти с промяна в обстоятелствата:11899, 12954, 14359
Обекти с прекратена категория:13237, 13238, 14158.
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14583, 14600.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14556, 14560, 14580, 14581, 14585, 14586, 14587, 14588, 14589, 14591, 14592, 14594
Категоризирани обекти:14097, 14110, 14301, 14353, 14409, 14428, 14450, 14456, 14458, 14462, 14463, 14466, 14467, 14469, 14471, 14473, 14477, 14478, 14487, 14488, 14489, 14492, 14494, 14497, 14499, 14500, 14504, 14509, 14514, 14515
Обекти с промяна в обстоятелствата:10775, 11735, 11782, 1179+8, 14086
Обекти с прекратена категория:14025, 14306, 14072, 14131
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14465
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14576, 14593.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:129856, 14493, 14505, 14524, 14554, 14555, 14562, 14563, 14564, 14565, 14566, 14567, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14574, 14577, 14578, 14579, 14582, 14584, 14590
Категоризирани обекти:14348, 14352, 14390, 14420, 14427, 14434, 14436, 14437, 14438, 14439, 14440, 14441, 14442, 14443, 14445, 14446, 14447, 14448, 14449, 14457, 14459, 14460, 14461, 14468, 14470, 14482
Обекти с промяна в обстоятелствата:12012, 13151, 13377
Обекти с прекратена категория:13615, 14078, 14575
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13364, 12574, 14215, 14475, 14521
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14568

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14517, 14547, 14548, 14549, 14550, 14551, 14552, 14553, 14559, 14561
Категоризирани обекти:14313, 14324, 14356, 14358, 14377, 14403, 14406, 14410, 14418, 14422, 14423, 14429, 14430, 14451, 14452, 14453, 14455
Обекти с промяна в обстоятелствата:14160, 14161
Обекти с прекратена категория:13430, 14399
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14407
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14554, 14555, 14556, 14557, 14558, 14560

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14474, 14481, 14491, 14512, 14525, 14526, 14527, 14528, 14529, 14530, 14532, 14533, 14534, 14535, 14536, 14537, 14538, 14540, 14541, 14542, 14543, 14544, 14545, 14546
Категоризирани обекти:1 14209, 14284, 14312, 14325, 14332, 14334, 14344, 14360, 14366, 14371, 14376, 14379, 14382, 14385, 14394, 14395, 14396, 14401, 14402, 14404, 14405, 14408, 14411, 14412, 14413, 14414, 14415, 14416, 14417, 14419, 14421, 14424, 14425, 14426, 14433, 14435
Обекти с промяна в обстоятелствата:12799, 12948, 13486, 13662
Обекти с прекратена категория:13615, 14078, 14575
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14531, 14539

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14504, 14506, 14507, 14508, 14509, 14510, 14511, 14513, 14514,14515, 14516, 14518, 14519, 14520, 14522, 14523
Категоризирани обекти:14259, 14335, 14336, 14357, 14389, 14393, 14397, 14398, 14399
Обекти с промяна в обстоятелствата:10351, 11107, 11366, 13191
Обекти с прекратена категория:14387
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14386, 14431
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14505, 14512, 14517, 14521, 14524

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14097, 14110, 14450, 14458, 14480, 14488, 14489, 14495, 14496, 14497, 14498, 14499, 14500, 14501, 14502, 14503
Категоризирани обекти:14302, 14318, 14364, 14375, 14378, 14380, 14383, 14384, 14392
Обекти с промяна в обстоятелствата:11046, 12602
Обекти с прекратена категория:14387
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14068, 14278
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14481

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14477, 14478, 14479, 14482, 14483, 14484, 14485, 14486, 14487, 14492, 14494
Категоризирани обекти:14268, 14276, 14306, 14359, 14361, 14363, 14370, 14372, 14374, 14391
Обекти с промяна в обстоятелствата:13753
Обекти с прекратена категория:14368
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14490, 14491, 14493, 14476

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14443, 14456, 14470, 14471, 14472, 14473
Категоризирани обекти:14294, 14328, 14340, 14341, 14345, 14349, 14350, 14355, 14362, 14369, 14373
Обекти с промяна в обстоятелствата:12493, 13513, 13616
Обекти с прекратена категория:13465, 13730, 13844, 13876, 13882, 13887, 13905, 13923, 13934
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14400
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14474, 14475, 14476

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14301, 14428, 14459, 14460, 14461, 14462, 14463, 14465, 14466, 14467, 14468, 14469
Категоризирани обекти:14227, 14228, 14236, 14298, 14308, 14309, 14311, 14333, 14337, 14343
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14154, 14251
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14456, 14458, 14464

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14313, 14420, 14427, 14429, 14434, 14436, 14437, 14438, 14439, 14440, 14441, 14442, 14445, 14446, 14447, 14448, 14449, 14451, 14452, 14453, 14454, 14455, 14457
Категоризирани обекти:14210, 14218, 14223, 14231, 14237, 14238, 14239, 14285, 14287, 14291, 14293, 14307, 14314, 14315, 14317, 14319, 14320, 14327, 14329, 14331, 14339, 14347, 14351, 14354, 14365
Обекти с промяна в обстоятелствата:12769, 13178, 13865
Обекти с прекратена категория:14388
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14303, 14304, 14367
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14431, 14443, 14444, 14450

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14324, 14377, 14406, 14407, 14410, 14418, 14422, 14423, 14424, 14425, 14430, 14433, 14435
Категоризирани обекти:14196, 14197, 14214, 14252, 14253, 14267, 14281, 14290, 14292, 14330
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:9976
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14316
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14420, 14428, 14437

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14312, 14334, 14385, 14408, 14411, 14412, 14413, 14414, 14415, 14416, 14417, 14419, 14421, 14426
Категоризирани обекти:14134, 14164, 14201, 14213, 14244, 14245, 14265, 14286, 14289, 14299, 14322, 14323, 14326
Обекти с промяна в обстоятелствата:12065, 12808, 13630
Обекти с прекратена категория:14243
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14271
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14410, 14425

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14325, 14336, 14366, 14371, 14396, 14401, 14402, 14404, 14394, 14405, 14332
Категоризирани обекти:14113, 14142, 14144, 14181, 14191, 14226, 14229, 14230, 14233, 14234, 14242, 14249, 14256, 14258, 14262, 14266, 14270, 14273, 14275, 14279, 14295, 14296, 14297, 14300, 14305, 14342
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:14221
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14280, 14321
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14259, 14335, 14340, 14357, 14386, 14391, 14393, 14397, 14398, 14399
Категоризирани обекти:14012, 14128, 14203, 14211, 14212, 14225, 14232, 14235, 14246, 14254, 14260, 14261, 14263, 14264, 14269, 14272, 14346
Обекти с промяна в обстоятелствата:няма
Обекти с прекратена категория:няма
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14282
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14388, 14400

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14318, 14374, 14375, 14378, 14380, 14383, 14384, 14387, 14389, 14352
Категоризирани обекти:14151, 14195, 14217, 14241, 14250, 14255
Обекти с промяна в обстоятелствата:10729, 10865, 11798, 11944, 12162, 13341
Обекти с прекратена категория:14198
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14176
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14377, 14381, 14385

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14306, 14328, 14341, 14342, 14345, 14349, 14350, 14355, 14361, 14362, 14363, 14364, 14365, 14368, 14369, 14370, 14372, 14373
Категоризирани обекти:14079, 14156, 14157, 14194, 14202, 14205, 14206, 14207, 14208, 14219, 14224, 14240, 14247, 14248, 14274
Обекти с промяна в обстоятелствата:12620
Обекти с прекратена категория:14338
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14257
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14357, 14366, 14367, 14371

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14144, 14196, 14197, 14227, 14228, 14275, 14281, 14286, 14297, 14305, 14327, 14329, 14330, 14331, 14333, 14337, 14339, 14343, 14346, 14347, 14351
Категоризирани обекти:13970, 14077, 14124, 14136, 14163, 14165, 14170, 14173, 14174, 14184, 14185, 14193, 14200, 14204, 14220, 14222
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:10043, 11740, 13452
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14068, 14257, 14267, 14271, 14275, 14278, 14281, 14282, 14285, 14286

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14229, 14245, 14267, 14285, 14287, 14298, 14307, 14308, 14309, 14311, 14314, 14315, 14317, 14319, 14320, 14322, 14323, 14326
Категоризирани обекти:14076, 14090, 14096, 14155, 14166, 14167, 14177, 14183, 14186, 14187, 14188, 14189, 14190, 14192, 14199
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14259, 14301, 14310, 14312, 14313, 14318, 14321, 14324, 14325

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14012, 14113, 14134, 14164, 14191, 14221, 14289, 14290, 14291, 14292, 14293, 14295, 14296, 14299, 14300, 14303, 14304
Категоризирани обекти:14071, 14081, 14092, 14120, 14122, 14125, 14126, 14129, 14130, 14132, 14135, 14137, 14150, 14153, 14172, 14175, 14178, 14179
Обекти с промяна в обстоятелствата:12979
Обекти с прекратена категория:9988
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14138, 13962, 14099, 14180
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14280, 14298
Допълнителни решения: 14101

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14142, 14181, 14195, 14224, 14226, 14249, 14258, 14260, 14261, 14262, 14263, 14264, 14265, 14266, 14269, 14270, 14272, 14273, 14274, 14279
Категоризирани обекти:114080, 14108, 14114, 14127, 14131, 14133, 14139, 14140, 14146, 14147, 14148, 14149, 14158, 14159, 14160, 14161, 14168, 14169, 14182
Обекти с промяна в обстоятелствата:
Обекти с прекратена категория:10947, 10948, 11792, 14171
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14068, 14257, 14267, 14271, 14275, 14278, 14281, 14282, 14285, 14286

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14219, 14233, 14234, 14240, 14241, 14250, 14254, 14255
Категоризирани обекти:14075, 14078, 14085, 14098, 14105, 14106, 14107, 14109, 14111, 14117, 14123, 14143, 14145
Обекти с промяна в обстоятелствата:12840, 13903
Обекти с прекратена категория:
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14227, 14228, 14229, 14245, 14249, 14251

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13970, 14173, 14194, 14204, 14208, 14212, 14217, 14220, 14222
Категоризирани обекти:14064, 14089, 14094, 14102, 14116, 14118, 14119, 14141, 14152, 14162
Обекти с промяна в обстоятелствата:13327, 13328
Обекти с прекратена категория:9878, 13467, 9227
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:14065
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14221, 14224, 14226

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14077, 14079, 14128, 14156, 14157, 14174, 14192, 14193, 14198, 14199, 14200
Категоризирани обекти:14057, 14058, 14061, 14062, 14091, 14112, 14121
Обекти с промяна в обстоятелствата:13450, 13865, 9731
Обекти с прекратена категория:9965, 13828, 13841, 13858
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13960, 13928, 14063, 14115
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14195, 14196, 14197

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14090, 14096, 14124, 14143, 14151 14178, 14183, 14184, 14185, 14186, 14187 14188, 14189, 14190
Категоризирани обекти:13943,14054, 14074, 14083, 14087, 14093, 14100, 14103, 14104
Обекти с промяна в обстоятелствата:12616, 13149
Обекти с прекратена категория:10374, 14018
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:няма
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14180, 14181, 14191

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14092, 14150, 14155, 14163, 14165 14166, 14167, 14168, 14169, 14170, 14171 14172, 14175, 14176, 14177, 14179, 14182
Категоризирани обекти:13989, 13994, 14008, 14009, 14021, 14025, 14026, 14028, 14031, 14041, 14044, 14048, 14049, 14050, 14052, 14055, 14059, 14066, 14069, 14073, 14082, 14084, 14086, 14095
Обекти с промяна в обстоятелствата:10114, 12589, 13082, 13513, 13767
Обекти с прекратена категория:13469, 13704, 14020.
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:няма
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14164, 14173, 14174.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14071, 14076, 14081, 14112, 14122 14130, 14131, 14132, 14133, 14135, 14136 14137, 14138, 14139, 14140, 14141, 14145, 14146, 14147, 14148, 14149, 14152, 14153, 14158, 14159, 14160, 14161, 14162
Категоризирани обекти:14017, 14024, 14029, 14035, 14037, 14038, 14039, 14040, 14042, 14043, 14045, 14046, 14047, 14051, 14053, 14056, 14060, 14070, 14072
Обекти с промяна в обстоятелствата:11934
Обекти с прекратена категория:9812, 13857
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13996, 14022
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14124, 14134, 14142, 14143, 14144, 14151, 14154, 14156, 14157

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14109, 14111, 14114, 14117, 14118, 14119, 14120, 14121, 14123, 14125, 14126, 14127, 14129
Категоризирани обекти:13551, 13644, 13879, 13880, 13956, 13990, 13991, 13993, 13998, 13999, 14001, 14011, 14015, 14023, 14027, 14030, 14032, 14033, 14034
Обекти с промяна в обстоятелствата:10150, 10151, 11210, 11407
Обекти с прекратена категория:9812, 13857
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13985
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14110, 14113, 14115, 14122, 14128

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14050, 14054, 14080, 14089, 14091, 14093, 14095, 14098, 14100, 14102, 14103, 14104, 14105, 14106, 14107, 14108.
Категоризирани обекти:13944, 13946, 13947, 13950, 13969, 13973, 14003, 14005, 14013, 14014, 14019, 14036
Обекти с промяна в обстоятелствата:11845, 13299
Обекти с прекратена категория:13506
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:няма
Обекти с издаден дубликат:11205
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14090, 14092, 14096, 14097, 14099, 14101

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14048, 14049, 14059, 14070, 14073, 14074, 14075, 14078, 14082, 14083, 14084, 14085, 14086, 14087, 14088, 14094, 14116
Категоризирани обекти:13941, 13972, 13982, 13992, 14000, 14002, 14007, 14010, 14016, 14067.
Обекти с промяна в обстоятелствата:10108, 11560, 11661, 12344
Обекти с прекратена категория:10431, 10707
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:няма
Обекти с издаден дубликат:13979
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14076, 14077, 14079, 14080, 14081

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13994, 14044, 14051, 14057, 14060, 14061, 14062, 14064, 14065, 14066, 14067, 14069, 14072
Категоризирани обекти:13508, 13816, 13874, 13942, 13948, 13951, 13954, 13963, 13964, 13965, 13977, 13978, 13979, 13980, 13987, 13995, 13997, 14004, 14006
Обекти с промяна в обстоятелствата:13175
Обекти с прекратена категория:13235
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13953, 13899, 13900, 13918
Обекти с издаден дубликат:Няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14063, 14068, 14070, 14071

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:14032, 14036, 14037, 14038, 14039, 14040, 14041, 14042, 14043, 14045, 14046, 14047, 14052, 14053, 14056, 14058
Категоризирани обекти:13502, 13529, 13759, 13829, 13923, 13952, 13959, 13961, 13966, 13967, 13971, 13974, 13975, 13976, 13981, 13983, 13984, 13986
Обекти с промяна в обстоятелствата:10452, 10958
Обекти с прекратена категория:13401, 13514, 10044
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13790, 13988
Обекти с издаден дубликат:Няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14012, 14044, 14048, 14049, 14050, 14051, 14054.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13944, 13993, 14020, 14021, 14023, 14024, 14025, 14026, 14028, 14029, 14030, 14031, 14033, 14034, 14035, 14055
Категоризирани обекти:13607, 13861, 13868, 13916, 13917, 13926, 13931, 13936, 13937, 13968
Обекти с промяна в обстоятелствата:10932, 11543, 11649
Обекти с прекратена категория:12575, 13283, 13302, 13306, 13323, 13324, 13388, 13417, 13426, 13468, 13613, 10420, 10421, 8291
Обекти с промяна в обстоятелствата:11418, 12475
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13949, 13870
Обекти с издаден дубликат:Няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14022

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13879, 13943, 13946, 13947, 13950, 13969, 14003, 14008, 14009, 14011, 14013, 14014, 14015, 14016, 14017, 14018, 14019, 14027
Категоризирани обекти:113760, 13815, 13881, 13890, 13903, 13914, 13915, 113929, 13930, 13934, 13945, 13957, 13958
Обекти с промяна в обстоятелствата:11418, 12475
Обекти с прекратена категория:13234, 13366, 13395, 13484, 13498, 13588, 13623, 13669.
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:Няма
Обекти с издаден дубликат:Няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:14020

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13551, 13874, 13880, 13963, 13989, 13990, 13991, 13992, 13998, 13999, 14000, 14001, 14002, 14004, 14005, 14007, 14010.
Категоризирани обекти:113648, 13658, 13739, 13748, 13781, 13813, 13848, 113854, 13863, 13893, 13907, 13908, 13913, 13921, 113925, 13933, 13935, 13938, 13939, 13940, 13955.
Обекти с промяна в обстоятелствата:12788, 9026.
Обекти с прекратена категория:11260, 13750, 13442, 13897.
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13911
Обекти с издаден дубликат:10506, 11075
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13993, 13996.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13644, 13759, 13948, 13956, 13975, 13976, 13977, 13978, 13979, 13980, 13981,13982, 13983, 13984, 13985, 13986, 13987, 13988, 13995, 13997, 14006.
Категоризирани обекти:13685, 13751, 13766, 13839, 13850,13864, 13875, 13895, 13898, 13901, 13904, 13906, 13909, 13910, 13912, 13919, 13920, 13924, 13927.
Обекти с прекратена категория:10398.
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13633, 13902, 13922
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13970, 13994.
Обекти с промяна в обстоятелствата:12249.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13502, 13829, 13959, 13961, 13964, 13965, 13966, 13967, 13968, 13971, 13972, 13973, 13974.
Категоризирани обекти:13152, 13720, 13786, 13789, 13806, 13872, 13882, 13883,13884, 13886, 13887, 13891, 13892, 13894, 13905, 13932.
Обекти с промяна в обстоятелствата:12111, 13021.
Обекти с прекратена категория:11092, 10257, 12038, 12072, 13057,8903, 9807, 13888, 13889
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13580, 13599, 13629, 13792
Обекти с издаден дубликат:11113
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13960, 13962, 13963, 13969, 13975.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13508, 13529, 13607, 13760, 13816, 13903, 13941, 13942, 13945, 13949, 13951, 13952, 13953, 13954, 13955, 13957, 13958.
Категоризирани обекти:13730, 13769, 13801, 13823, 13840, 13842, 13845, 13846, 13849, 13853, 13855, 13858, 13859, 13860, 13862, 13865, 13867, 13869, 13871, 13873, 13876, 13877, 13878, 13885.
Обекти с промяна в обстоятелствата:10878.
Обекти с прекратена категория:13847, 13866.
Обекти неподлежащи на категоризиране:Няма
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:Няма
Обекти с издаден дубликат:Няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13928, 13943, 13944, 13946, 13947, 13948, 13950

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13648, 13739, 13748, 13790, 13868, 13923, 13926, 13933, 13934, 13936, 13937, 13938, 13939, 13940
Категоризирани обекти:13719, 13785, 13791, 13805, 13808, 13809, 13814, 13821, 13822, 13824, 13828, 13833, 13834, 13836, 13837, 13838, 13841, 13843, 13844, 13851, 13856, 13857.
Обекти с промяна в обстоятелствата:10590, 12225, 12503, 12504, 12505, 12506, 9974
Обекти с прекратена категория:12362, 13827
Обекти с издаден дубликат:12448
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13918, 13941.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13658, 13861, 13881, 13893, 13913, 13914, 13915, 13916, 13917, 13919, 13920, 13921, 13924, 13925, 13927, 13929, 13930, 13931, 13932, 13935
Категоризирани обекти:13627, 13715, 13775, 13777, 13778, 13787, 13810, 13811, 13825, 13835
Обекти с промяна в обстоятелствата:11097, 12561, 13419, 9264, 9375.
Обекти с прекратена категория:няма
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти неподлежащи на категоризиране:няма
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13896, 13922.
Допълнителни решения: няма

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13685, 13720, 13751, 13766, 13781, 13806, 13813, 13815, 13839, 13848, 13850, 13854, 13863, 13864, 13875, 13890, 13891, 13894, 13895, 13897, 13898, 13901, 13904, 13905, 13906, 13907, 13908, 13909, 13910, 13911, 13912.
Категоризирани обекти:13537, 13592, 13672, 13694, 13734, 13737, 13746, 13764, 13767, 13771, 13773, 13776, 13780, 13782, 13783, 13784, 13788, 13793, 13794, 13795, 13796, 13797, 13798, 13799, 13800, 13802, 13803, 13804, 13807, 13817, 13818, 13819, 13820, 13826.
Обекти с промяна в обстоятелствата:10087, 11537, 11667, 12217, 12653.
Обекти с прекратена категория:9817, 13830, 13831.
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13779, 13131, 13812, 13832.
Обекти с издаден дубликат:Няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13899, 13900, 13902, 13903.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13152, 13882, 13883, 13884, 13885, 13886, 13887, 13888, 13889, 13892.
Категоризирани обекти:13600, 13698, 13726, 13731, 13732, 13745, 13754, 13755, 13756,13757, 13762, 13765.
Обекти с промяна в обстоятелствата:11667.
Обекти с прекратена категория:Няма
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13539, 13758, 13768, 13774.
Обекти с издаден дубликат:Няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13879, 13880, 13881, 13890.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13730, 13769, 13786, 13789, 13840, 13842, 13846, 13849, 13858, 13859, 13860, 13862, 13865, 13866, 13867, 13869, 13871, 13872, 13873, 13876, 13877, 13878.
Категоризирани обекти:13638, 13666, 13709, 13710, 13714, 13718, 13724, 13733, 13736, 13740, 13741, 13742, 13743, 13744, 13752, 13753.
Обекти с промяна в обстоятелствата:12097, 12460, 12809, 13132, 13450.
Обекти с прекратена категория:Няма
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13763, 13606.
Обекти с издаден дубликат:Няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13861, 13863, 13864, 13868, 13870, 13874, 13875.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13627, 13801, 13823, 13833, 13834, 13835, 13836, 13837, 13838, 13841, 13843, 13844, 13845, 13847, 13851, 13852, 13853, 13855, 13856, 13857
Категоризирани обекти:13680, 13704, 13707, 13713, 13716, 13721, 13772.
Обекти с промяна в обстоятелствата:Няма
Обекти с прекратена категория:11581, 13311.
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:
Обекти с издаден дубликат:Няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13839, 13840, 13842, 13848, 13849, 13850, 13854.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13694, 13719, 13783, 13784, 13797, 13805, 13807, 13808, 13809, 13810, 13811, 13814, 13817, 13818, 13819, 13820, 13821, 13822, 13824, 13825, 13826, 13827, 13828, 13830, 13831.
Категоризирани обекти:13601, 13621, 13699, 13711, 13712, 13725, 13738, 13747, 13749, 13750, 13761.
Обекти с промяна в обстоятелствата:10894
Обекти с прекратена категория:13664, 13665.
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13722, 13727, 13651.
Обекти с издаден дубликат:Няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13806, 13812, 13813, 13816, 13823, 13829, 13832

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13592, 13776, 13777, 13778, 13779, 13780, 13782, 13785, 13787, 13788, 13791, 13793, 13794, 13795, 13796, 13798, 13799, 13800, 13802, 13803, 13804.
Категоризирани обекти:13624, 13640, 13654, 13660, 13673, 13675, 13676, 13678, 13683, 13686, 13688, 13689, 13691, 13692, 13695, 13696, 13700, 13702, 13703, 13705, 13706, 13717, 13723, 13728, 13729, 13735, 13770
Обекти с промяна в обстоятелствата:Няма
Обекти с прекратена категория:11741
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13636
Обекти с издаден дубликат:Няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13759, 13790, 13792, 13801.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13537, 13715, 13756, 13764, 13775.
Категоризирани обекти:13594, 13619, 13620, 13634, 13635, 13637, 13643, 13650, 13653, 13655, 13657, 13662, 13663, 13668, 13669, 13670, 13671, 13674, 13677, 13679, 13681, 13682, 13687, 13693, 13697, 13701, 13708
Обекти с промяна в обстоятелствата:Няма
Обекти с прекратена категория:Няма
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13652.
Обекти с издаден дубликат:Няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13768, 13769, 13774, 13781, 13783, 13784, 13786, 13789

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13672, 13680, 13721, 13753, 13754, 13755, 13757, 13761, 13762, 13765, 13767, 13770, 13771, 13772, 13773.
Категоризирани обекти:13492, 13505, 13521, 13550, 13552, 13567, 13608, 13610, 13612, 13615, 13616, 13618, 13623, 13630, 13641, 13642, 13647, 13656.
Обекти с промяна в обстоятелствата:10902, 11133, 12811.
Обекти с прекратена категория:13167, 13213, 13282.
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13649, 13684, 13690, 13626.
Обекти с издаден дубликат:Няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13664, 13758, 13760, 13763, 13764, 13766.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13606, 13621, 13709,13728, 13726, 13731, 13732, 13733, 13734, 13735, 13736, 13737, 13738, 13740, 13741, 13742, 13743, 13744, 13745, 13746, 13747, 13749, 13750, 13752
Категоризирани обекти:13589, 13603, 13622, 13625, 13628, 13631, 13632, 13639, 13645, 13646, 13659, 13667.
Обекти с промяна в обстоятелствата:12152
Обекти с прекратена категория:13099, 11984
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:Няма
Обекти с издаден дубликат:10743
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13727, 13730, 13739, 13748, 13751

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13528, 13600, 13638, 13676, 13699, 13707, 13710, 13714, 13716, 13717, 13718, 13723, 13724, 13725, 13726.
Категоризирани обекти:13487, 13533, 13564, 13565, 13566, 13568, 13579, 13585, 13588, 13597, 13605, 13609, 13613, 13617.
Обекти с промяна в обстоятелствата:Няма
Обекти с прекратена категория:12803, 12807, 12970, 12983, 13117, 13194, 13278, 13290, 13291, 13270.
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:Няма
Обекти с издаден дубликат:Няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13715, 13719, 13721, 13722.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13624, 13657, 13666, 13673, 13678, 13687, 13688, 13689, 13691, 13692, 13693, 13695, 13696, 13697, 13698, 13700, 13701, 13702, 13703, 13704, 13705, 13706, 13708, 13711, 13712, 13713
Категоризирани обекти:13383, 13488, 13490, 13516, 13517, 13520, 13522, 13524, 13525, 13530, 13535, 13540, 13542, 13549, 13553, 13554, 13555, 13556, 13557, 13558, 13559, 13560, 13561, 13563, 13569, 13571, 13572, 13573, 13574, 13576, 13577, 13581, 13582, 13583, 13584, 13587, 13593, 13598
Обекти с промяна в обстоятелствата:9526, 12191, 12363
Обекти с прекратена категория:12784, 12795, 12862, 12909, 12953, 12978, 13061, 13075, 13153, 13180, 13196, 13230, 10963, 12515.
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13322, 13325, 13538, 13595, 13596, 13602, 13614, 13661, 13578, 13604, 13611
Обекти с издаден дубликат:Няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13694, 13707, 13709.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13610, 13637, 13674, 13675, 13677, 13679, 13681, 13682, 13683, 13686
Категоризирани обекти:13130, 13158, 13456, 13466, 13498, 13507, 13512, 13518, 13519, 13523, 13527, 13531, 13532, 13534, 13536, 13541, 13546, 13547, 13562, 13570, 13586, 13590
Обекти с промяна в обстоятелствата:7241, 10293
Обекти с прекратена категория:13485, 13643
Обекти неподлежащи на категоризиране:13591
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13223, 13267, 13307
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13672, 13673, 13676, 13678, 13680, 13684, 13685, 13687, 13690
Допълнителни решения:няма

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13594, 13601, 13635, 13651, 13659, 13660, 13662, 13663, 13667, 13668, 13669, 13670, 13671
Категоризирани обекти:13102, 13473, 13479, 13484, 13503, 13509, 13510, 13526, 13545, 13548
Обекти с промяна в обстоятелствата:12160
Обекти с прекратена категория:13485, 13643
Обекти неподлежащи на категоризиране:няма
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13480
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13657, 13658, 13666
Допълнителни решения:няма

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13639, 13640, 13641, 13642, 13643, 13645, 13646, 13647, 13650, 13652, 13653, 13654, 13655, 13656
Категоризирани обекти:13298, 13447, 13469, 13470, 13489, 13499, 13504, 13506, 13511, 13513, 13514, 13515, 13543
Обекти с промяна в обстоятелствата:9844, 10807, 12522
Обекти с прекратена категория:няма
Обекти неподлежащи на категоризиране:няма
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:няма
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13637, 13638, 13644, 13648, 13649, 13651, 13661
Допълнителни решения:няма

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13488, 13505, 13521, 13550, 13567, 13589, 13608, 13615, 13616, 13617, 13618, 13619, 13620, 13622, 13623, 13625, 13626, 13628, 13630, 13631, 13632, 13634
Категоризирани обекти:13304, 13360, 13378, 13395, 13464, 13467, 13475, 13476, 13477, 13478, 13481, 13483, 13486, 13491, 13494, 13495, 13496, 13497
Обекти с промяна в обстоятелствата:няма
Обекти с прекратена категория:няма
Обекти неподлежащи на категоризиране:няма
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:няма
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13614, 13621, 13624, 13627, 13629, 13633, 13635, 13636
Допълнителни решения:няма

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13456, 13492, 13533, 13552, 13566, 13573, 13597, 13609, 13611, 13612, 13613
Категоризирани обекти:13350, 13409, 13424, 13448, 13450, 13452, 13455, 13459, 13463, 13471, 13472, 13474
Обекти с промяна в обстоятелствата:9788, 11795
Обекти с прекратена категория:10032
Обекти неподлежащи на категоризиране:няма
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:няма
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13602, 13608, 13610
Допълнителни решения:няма

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13383, 13487, 13516, 13522, 13523, 13535, 13542, 13558, 13560, 13564, 13565, 13584, 13585, 13586, 13587, 13588, 13590, 13591, 13593, 13598, 13603, 13604, 13605
Категоризирани обекти:13363, 13394, 13398, 13400, 13401, 13411, 13419, 13427, 13432, 13435, 13443, 13451
Обекти с промяна в обстоятелствата:11384
Обекти с прекратена категория:10269
Обекти неподлежащи на категоризиране:няма
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13233, 13501, 13309
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13589, 13592, 13594, 13595, 13596, 13599, 13600, 13601, 13606, 13607
Допълнителни решения:13455

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13466, 13517, 13553, 13554, 13555, 13556, 13557, 13559, 13561, 13562, 13563, 13568, 13569, 13570, 13571, 13572, 13574, 13576, 13577, 13578, 13579, 13581, 13582, 13583
Категоризирани обекти:13357, 13394, 13412, 13418, 13420, 13421, 13422, 13425, 13428, 13434, 13442, 13445, 13449, 13458, 13461
Обекти с промяна в обстоятелствата:10988
Обекти с прекратена категория:няма
Обекти неподлежащи на категоризиране:няма
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13575
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13539, 13550, 13551, 13558, 13560, 13564, 13565, 13566, 13567, 13580
Допълнителни решения:няма

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13490, 13498, 13518, 13519, 13520, 13524, 13525, 13526, 13527, 13530, 13531, 13532, 13534, 13536, 13540, 13541, 13543, 13545, 13546, 13547, 13548, 13549
Категоризирани обекти:13276, 13345, 13349, 13380, 13381, 13384, 13387, 13399, 13407, 13408, 13410, 13413, 13417, 13431, 13433, 13436, 13437, 13438, 13439, 13440, 13441, 13444, 13453, 13454, 13457, 13462, 13465, 13468
Обекти с промяна в обстоятелствата:11846
Обекти с прекратена категория:12925
Обекти неподлежащи на категоризиране:няма
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13308, 13482, 13368, 13369
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13516, 13521, 13522, 13523, 13528, 13529, 13533, 13535, 13537, 13538, 13542, 13544
Допълнителни решения:няма

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13360, 13514, 13515
Категоризирани обекти:13154, 13284, 13330, 13331, 13332, 13342, 13355, 13366, 13371, 13375, 13377, 13382, 13388, 13397, 13403, 13404, 13405, 13406, 13416, 13426, 13429, 13430, 13460
Обекти с промяна в обстоятелствата:12303
Обекти с прекратена категория:13374
Обекти неподлежащи на категоризиране:няма
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:няма
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13517
Допълнителни решения:13357

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13102, 13130, 13158, 13500, 13503, 13504, 13506, 13507, 13509, 13510, 13511, 13512, 13513
Категоризирани обекти:13200, 13229, 13235, 13251, 13286, 13318, 13326, 13329, 13334, 13337, 13346, 13347, 13348, 13352, 13353, 13354, 13356, 13358, 13359, 13361, 13362, 13367, 13370, 13372, 13376, 13379, 13385, 13386, 13389, 13390, 13391, 13392, 13396, 13414, 13415, 13423
Обекти с промяна в обстоятелствата:11524, 12744
Обекти с прекратена категория:13011, 13113
Обекти неподлежащи на категоризиране:няма
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13197, 12245
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13492, 13501, 13502, 13505, 13508
Допълнителни решения:няма

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13447, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13483, 13484, 13485, 13486, 13489, 13491, 13494, 13495, 13496, 13497, 13499
Категоризирани обекти:13215, 13263, 13285, 13288, 13292, 13293, 13323, 13324, 13327, 13328, 13333, 13335, 13336, 13338, 13343, 13344, 13373, 13393
Обекти с промяна в обстоятелствата:13012
Обекти с прекратена категория:няма
Обекти неподлежащи на категоризиране:няма
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:няма
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13487, 13488, 13490, 13493, 13498
Допълнителни решения:няма

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13298, 13304, 13363, 13384, 13395, 13424, 13452, 13457, 13458, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475
Категоризирани обекти:12362, 13143, 13144, 13184, 13211, 13299, 13302, 13306, 13310, 13313, 13314, 13315, 13316, 13317, 13319, 13320, 13321, 13339, 13340, 13341
Обекти с промяна в обстоятелствата:8090, 12458
Обекти с прекратена категория:10720, 10721
Обекти неподлежащи на категоризиране:няма
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13351, 13365, 13402, 13300, 13289
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13456, 13466, 13482, 13484
Допълнителни решения:няма

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13276, 13350, 13378, 13399, 13407, 13409, 13443, 13444, 13445, 13448, 13449, 13450, 13451, 13453, 13454, 13455, 13459, 13460, 13461, 13462, 13463, 13464, 13465
Категоризирани обекти:13214, 13218, 13248, 13250, 13260, 13264, 13268, 13270, 13279, 13280, 13281, 13282, 13283, 13290, 13291, 13297, 13303, 13305
Обекти с промяна в обстоятелствата:11347
Обекти с прекратена категория:няма
Обекти неподлежащи на категоризиране:няма
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13312
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13446, 13447
Допълнителни решения:няма

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13345, 13387, 13412, 13417, 13418, 13419, 13420, 13421, 13422, 13425, 13426, 13427, 13428, 13429, 13430, 13431, 13432, 13433, 13434, 13435, 13436, 13437, 13438, 13439, 13440, 13441, 13442
Категоризирани обекти:13225, 13241, 13246, 13249, 13261, 13262, 13269, 13275, 13277, 13287
Обекти с промяна в обстоятелствата:10778, 11832, 12107, 12209, 12410
Обекти с прекратена категория:няма
Обекти неподлежащи на категоризиране:няма
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13265, 13255
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13424
Допълнителни решения:няма

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13235, 13309, 13318, 13331, 13332, 13337, 13349, 13372, 13398, 13400, 13401, 13403, 13404, 13405, 13406, 13408, 13410, 13411, 13413, 13414, 13415, 13416, 13423
Категоризирани обекти:13198, 13224, 13227, 13234, 13236, 13244, 13247, 13252, 13254, 13266, 13271, 13273, 13274
Обекти с промяна в обстоятелствата:9206, 10422, 11325, 11887
Обекти с прекратена категория:13139
Обекти неподлежащи на категоризиране:няма
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:няма
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13399, 13402, 13407, 13409, 13412
Допълнителни решения:няма

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13229, 13284, 13329, 13348, 13368, 13369, 13374, 13379, 13380, 13381, 13382, 13385, 13386, 13388, 13389, 13390, 13391, 13392, 13394, 13396, 13397
Категоризирани обекти:13126, 13151, 13194, 13199, 13219, 13226, 13237, 13238, 13239, 13240, 13242, 13243, 13259, 13294, 13295, 13296
Обекти с промяна в обстоятелствата:11978
Обекти с прекратена категория:10164, 12786
Обекти неподлежащи на категоризиране:няма
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:няма
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13383, 13384, 13387, 13395
Допълнителни решения:няма

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13154, 13286, 13323, 13324, 13326, 13352, 13353, 13354, 13355, 13356, 13357, 13358, 13359, 13361, 13362, 13366, 13367, 13370, 13371, 13373, 13375, 13376, 13377, 13393
Категоризирани обекти:13165, 13169, 13170, 13177, 13188, 13193, 13208, 13228, 13231, 13232, 13256, 13257, 13258, 13278
Обекти с промяна в обстоятелствата:10081
Обекти с прекратена категория:13050, 12806, 13186, 13187, 13189
Обекти неподлежащи на категоризиране:няма
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13123, 13192
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13349, 13350, 13351, 13360, 13363, 13365, 13368, 13369, 13372, 13374, 13378
Допълнителни решения:няма

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13143, 13200, 13215, 13251, 13263, 13288, 13292, 13293, 13300, 13327, 13328, 13330,13333, 13334, 13335, 13336, 13338, 13339, 13340, 13341, 13342, 13343, 13344, 13346, 13347
Категоризирани обекти:12880, 13094, 13106, 13164, 13171, 13176, 13183, 13196, 13201, 13202, 13204, 13205, 13209, 13212, 13213, 13221, 13222, 13230, 13245
Обекти с промяна в обстоятелствата:12910
Обекти с прекратена категория:няма
Обекти неподлежащи на категоризиране:няма
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:няма
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13318, 13322, 13325, 13329, 13331, 13332, 13337, 13345, 13348
Допълнителни решения:Обекти с временно удостоверение: Категоризирани обекти: Обекти с промяна в обстоятелствата: Обекти с прекратена категория: Обекти неподлежащи на категоризиране: Обекти с отказ от определяне на вид и категория: Обекти с издаден дубликат: Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности: Допълнителни решения: По доклад № ПТМ16-ВК91—41/19.01.2016 г. решение:Не се приема доклада на ЕРГ.Да бъде изградена/поставена вентилация. По доклад № ПТМ16-ВК91-42/19.01.2016 г. решение:Да бъде предоставен договор за наем за използване на безплатни санитарни възли – 1 бр.за мъже и 1 бр.за жени в срока на временното удостоверение.

Решение Вх. номер
Обекти с временно удостоверение:13184, 13285, 13305, 13306, 13310, 13313, 13314, 13315, 13316, 13317, 13319, 13320, 13321
Категоризирани обекти:13115, 13125, 13127, 13133, 13138, 13146, 13148, 13150, 13156, 13157, 13167, 13181, 13191, 13203
Обекти с промяна в обстоятелствата:няма
Обекти с прекратена категория:няма
Обекти неподлежащи на категоризиране:няма
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13195, 13206
Обекти с издаден дубликат:няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13304, 13307, 13308, 13309, 13312
Допълнителни решения:няма

Решение Вх. номер
asdasfsdfsdadasddasdas
asdasdas11dasdasdas111
Обекти с временно удостоверение:12362, 13144, 13211, 13214, 13218, 13262, 13290, 13291, 13297, 13299, 13302, 13303
Категоризирани обекти:12637, 13111, 13114, 13117, 13119, 13120, 13121, 13141, 13149, 13163, 13166, 13172, 13173, 13180, 13182, 13185, 13210, 13216
Обекти с промяна в обстоятелствата:8989
Обекти с прекратена категория:Няма
Обекти неподлежащи на категоризиране:Няма
Обекти с отказ от определяне на вид и категория:13207, 13217, 13079
Обекти с издаден дубликат:Няма
Обекти с констатирани непълноти и/или нередовности:13154, 13298
Допълнителни решения:Няма